Hacket!

For noen uker siden opplevde vi at nettsideleverandøren vår ble hacket, og derfor har siden ligget nede en stund. I mellomtiden har vi brukt Facebook-siden vår – trolig er det også den som vil bli brukt mest aktivt som kommunikasjonskanal fremover. Der finner man all informasjon om årets generalforsamling samt salmefest og salmeseminar, som finner sted 22. og 23. april i Nordstrand kirke.

Vi har ennå ikke fått alt stoffet på nettsidene tilbake, men vil arbeide med dette.

Landstaddagane 29. – 31. august 2014

29.- 31. august er det igjen skipa til Landstaddagane i Seljord. Årets dagar vil ha særskild fokus på Landstad sitt bidrag til nasjonsbygginga, og på Landstadseminaret kan du høyre foredragshaldarane Karsten Alnæs, Merethe

Roos og Åge Haavik.

Påmeldingsfristen er 15. august.

Meir informasjon om prisar og påmelding kan du finne her: Landstaddagane

Hymnologisk dag i Lund

NORDHYMN

Nordisk hymnologisk nettverk

 

HYMNOLOGISK DAG I LUND

Tid: tirsdag 18. mars 2014 kl. 10-16.

Sted: Centrum för teologi och religionsvetenskap, Allhelgona Kyrkogata 8, Lund, sal 218 (kl. 10-12, 15-16) og 215 (kl. 13-15).

Temaer: Britt G. Hallqvist, nytt salmeboktillegg i Finland og Brorson og det lutherske. 

Ingen forhåndspåmelding eller deltakeravgift.

 

Program

10.00 Åpning.

10.15 Sven-Åke Selander: ”Vägar till tro – om Britt G. Hallqvists originalpsalmer i ett livsperspektiv.”

11.00 Göran Bexell: «Britt G. Hallqvist och bearbetningen av äldre psalmer.»

11.45 Spørsmål og samtale

12.00 Lunsjpause (individuelt)

13.15 Samuli Koivuranta: “Det finskspråkiga psalmboktillägget 2014/2016”

13.45 Anna Maria Böckerman: “Det svenskspråkiga psalmboktillägget 2014/2016.”

14.15 Spørsmål og samtale

14.45 Kaffe

15.10 Jørgen Kjärgaard: “Brorson og det lutherske – en hymnologisk stikprøveundersøgelse.”

15.50 Avslutning

 

Den hymnologiske dagen kan kombineres med koralseminaret 17. mars 2014. Det finner sted ved Avdelningen för musikvetenskap, Wrangelhuset, Biskopsgatan 5.

Spørsmål om

-koralseminaret besvares av dosent Mattias Lundberg på mail mattias.lundberg@musik.uu.se eller tlf. (+46) 018 471 1584 eller (+46) 0703 24 6809. Særskilt innbydelse till koralseminaret sendes ut senere.

-den hymnologiske dagen besvares av undertegnede på mail stig.holter@grieg.uib.no, tlf. (+47) 924 57 169 eller am.bockerman@gmail.com eller annamaria.bockerman@evl.fi.

 

Alle utgifter må dekkes av den enkelte!

 

Velkommen!
Stig Wernø Holter
ordförande

Anna Maria Böckerman
sekretær

 

Publisering av Nytt norsk salmeleksikon

Torsdag 28.11.2013 var det publisering av tredje og siste band av Nytt norsk salmeleksikon. Publiseringa fann stad i Trondheim, i besøkssenteret ved Nidarosdomen, og det var ei lita og eksklusiv forsamling som hadde møtt fram for å overvære hendinga, mellom anna preses Helga H. Byfuglien og prost Ragnhild Jepsen, representantar og forlagsredaktør frå Akademika forlag, samt NHF sine styremedlemar. Styreleiar i NHF og redaksjonsansvarleg for salmeleksikonet, Stig Wernø Holter, heldt ei innleiing om tankane bak leksikonet, og takka alle som har vore med på å realisere prosjektet. Preses fekk overlevert ei signert utgåve av det komplette verket, og forlagsredaktør i Akademika forlag, Andreas Nybø, heldt ei kort tale der han takka Stig for det arbeidet han har gjort.

Det var ekstra gledeleg at Kulturnytt på P2 synte interesse for arbeidet, og Stig Wernø Holter og preses Helga H. Byfuglien var i studio på ettermiddagen. Innslaget kan høyrast her: http://radio.nrk.no/serie/kulturnytt-radio/mnma02023713/28-11-2013#t=41m54s

Stig si innleiing til publiseringa kan lesast her: PRESENTASJON 

Dermed er årets julegåve til den salmeinteresserte ålmenta i boks for alle NHF sine medlemar til den nette sum av 800,- for dei tre banda samla.

 

Send mail til post@norskhymnologiskforening.no for å bestille.

 

    a1b914cb935f01c80e9c3c71d3c5f980fb37d55c            9f265a4d3447d51fede263f8c0184a3dc85266ad         1b3a752bb97f98a99138d827f3f7dfa275d1e074-150x150                 6780538e4c4d8d4d67e8b8ead8eb150e9d67331b-1024x682

Hymnologisk konferanse: Psalm-Sång-Samhälle

Nordisk hymnologisk nettverk, NordHymn, inviterar til nordisk/baltisk vitskapleg hymnologisk konferanse “Psalm

– Sång – Samhälle”i Esbo, Finland den 1. – 4. oktober 2014.

Påmeldingsfristen til konferansen er 13.06.2014

Konferansen si heimeside: www.helsinki.fi/teol/pro/hss/index.html