Salmekonkurranse

Grønland kirke fyller 150 år i 2019. I den anledning utlyser vi en
salmekonkurranse, der vi oppfordrer deg med dikterisk åre til å la
deg inspirere. Grønland kirke ligger midt i storbyen i det mest
flerkulturelle området av Oslo. Vi ønsker oss en jubileumssalme
som ikke bare skal være vår, men alle byers salme. Vi mangler
nemlig bysalmer. En salme som gjør Gud aktuell for byens
mennesker, er det vi trenger.

Juryen består av Hildur Eli Gryt, Ann Theresa Backer og Olav Rune Bastrup.

Vinneren vil bli premiert.
Frist for innleveringer 1. februar 2019.

Send bidragene til: post.gamlebyen.gronland.oslo@kirken.no og sett emne: Salmekonkurranse.

Arrangør av konkurransen: Grønland og gamlebyen menighet.