Nytt norsk salmeleksikon

Bibelen og kirkehistorien vitner om hvordan troende mennesker til alle tider har sunget salmer, hymner og åndelige sanger i gudstjenester så vel som i det daglige liv. Nytt norsk salmeleksikon er det første kommentarverket i sitt slag på norsk. I artikler om enkeltsalmer hentet fra Norsk Salmebok, belyser forfatterne salmene teologisk og historisk, litterært og musikalsk. De opprinnelige tekstene og melodiene presenteres også, og salmene er ordnet alfabetisk etter sine førstelinjer. Nytt norsk salmeleksikons første tre bind ble initiert og gjennomført av Norsk hymnologisk forening, med Stig Wernø Holter som hovedredaktør for verket. De første tre bindene dekker alle salmene som er felles for NoS 1985 og Den norske kirkes nye salmebok fra 2013. Stig Wernø Holter er nå redaktør for  et fjerde bind, som også vil dekke alt stoff som kun finnes i Norsk Salmebok 2013.