Salmens dag 2017: Martin Luther – oppdatert?

Velkommen til Salmens dag, 20. mai 2017! Årets arrangement foregår i Drammen, i Bragernes menighets kirke og menighetshus. Det blir en dag om Luthers salmediktning og hans visjon om en syngende og deltakende menighet. Hvordan følger vi opp Luthers visjon i vår tid?

Salmens dag er ment å være en inspirasjonsdag for alle salmeinteresserte. I 2017 er Norsk hymnologisk forening stolte av å kunne presentere et program med stor bredde og høy faglig kvalitet.

Program

Generalforsamling fredag 19. mai

19. mai avholdes foreningens generalforsamling.

Salmefest fredag 19. mai: Reformasjon 2017

Om kvelden 19. mai kl 19 blir det salmekveld i Bragernes kirke i anledning Salmens dag, i samarbeid med Bragernes menighet og Tunsberg bispedømme.

Medvirkende: Bragernes kirkes solistensemble, Anders Eidsten Dahl, hovedorgel, Ole Andreas Fevang, kororgel, Terje Kvam, dirigent og Biskop Per Arne Dahl.

Arrangør: Bragernes menighet, Adventsfestivalen,  Ad Fontes, Tunsberg bispedømme og Norsk hymnologisk forening.

Salmens dag lørdag 20. mai 2017

 • 09.00 Registrering – kaffe og frukt
 • 10.00 Åpning ved Sindre Skeie, leder i NHF
 • 10.10 Trond Berg Eriksen: Luther, en ny David – trosfornyer og salmedikter
  Et idéhistorisk blikk på reformasjonens estetikk og salmediktning
 • 11.00 Vigdis Berland Øystese: Kva skjedde med Luther?
  Om revidering og redaksjon av Luthers salmar i norske salmebøker
 • 12.00 Spasertur til Drammens musem
 • 12.30 Lunsj på Drammens museum
 • Kl. 13.15 Vandrekonsert i utstillingen Sola Gratia, Drammens museum. Omvisning ved Ingvild Pharo. Musikk ved Åshild Watne
  • Ingvild Pharo er kunsthistoriker og kurator for utstillingen som Drammens museum arrangerer i anledning reformasjonsjubileet, med kunst, gjenstander og instrumenter fra reformasjonstiden frem til i dag –  en utstilling der kirke, kunst og historie speiler utvikling og nyskapning.
  • Åshild Watne behersker en rekke instrumenter fra tidligere tider, og har på vandringen gjennom utstillingen med seg middelaldersang, religiøse folketoner, Kravik-lyre fra Numedal og bondeharpe fra Røros.
 • 14.30 Spasertur tilbake til Bragernes menighetshus
 • 15.00 Iben Krogsdal: Er vår Gud så fast en borg?
  • Den danske salmedikteren Iben Krogsdal reiser spørsmålene: Hvordan kan Luther-salmenes teologi inspirere oss i dag? Hva kjempet Luther for og mot i sine salmer, og hva kjemper vi for og mot i dag? Hva sto på spill for Luther, og hva er på spill for oss i dag?
 • 16.30 Oppsummering, spørsmål – og informasjon om Salmereisen 2018
 • 17.00 Avslutning med aftensang