Nye salmeprofiler: Ole Martin Garnes Reigstad – Synge til Gud med hele sitt hjerte

April-intervjuet plukker opp lovsangstråden fra forrige intervju, og vår journalist, Emil Skartveit, har tatt turen over fjellene og til Acta lovsangsskole i Stavanger. Der har han snakket med Ole Martin Reigstad, som er en spirende lovsangsdikter i miljøet rundt IMI-kirken.

Av Emil Skartveit

Jeg låner øre til Spotify og låtene fra Acta Lovsangsskole som strømmer ut gjennom hodetelefonene. Det river og kjennes hengivent og på. De unge sangerne og musikerne har noe de vil formidle. Troen på Jesus. Og de henvender seg til lytterens hjerte mer enn til forstanden. En av dem som river godt, er «Til deg», en hyllest til Han som steg ned og ble en av oss.

Lovsang. Ordet vekker ulike reaksjoner. Men det er liten tvil om den moderne lovsangen har kommet for å bli og vil prege deler av den kristne forsamlingssangen. Til noens forargelse og manges glede.

Ole Martin Garnes Reigstad (22) bærer sine etternavn med største selvfølge og vedkjenner seg arven til bestemor Haldis Reigstad og foreldre og lovsangsledere på Oase i mange år; Anne Hilde og Arve Reigstad. Det var da han som tenåring fulgte foreldrene rundt på OASE-stevner at han kjente på ønsket om å drive med det samme.

Og selvsagt er Ole Martin dermed også bror til Ingelin og Hildegunn, som også har gjort seg svært bemerket som sangere og låtskrivere. De musikalske genene er det definitivt ikke noe i veien med.

Ole Martin er aktiv i lovsangsmiljøet rundt IMI-kirken i Stavanger. I 2015/16 gikk han på Acta Lovsangsskole i IMI-kirken. Temaene var både av åndelig og mer praktisk karakter. Man fordypet seg i tekster fra Bibelen som omhandlet lovsang. Det kunne være om Kong David eller Paulus og Silas i fengselet.

Den praktiske biten handlet for eksempel om hvordan man laget en god setliste. Få til en god flyt. Hvordan ta folk med på en reise som henger sammen?

Nå tar han bachelor i teologi. Jeg spør om hvorfor.

– Jeg opplever at det er den retningen Gud leder meg i. Jeg har lyst til å jobbe innenfor kristen tjeneste, men akkurat nå vet jeg ikke akkurat hva det skal bli.

Når jeg spør om det kan ligge en form for manipulasjon i moderne lovsang innrømmer han at han har tenkt tanken, og svarer:

– Sang og musikk appellerer til følelser, og det kan, som all annen kommunikasjon, bli brukt til å oppnå uedle hensikter. Men det rette vil være å bruke det til å lede folk framfor Guds trone, og at det kan være med å uttrykke noe i tilbedelsen. Angående uttrykk av følelser i lovsangen, så vil jeg peke på at Bibelen sier vi skal elske Gud med hele vårt hjerte og hele vår forstand. Kanskje har vi hatt for mye fokus på forstanden. Vi skal ikke være redde for å bruke følelsene våre. Hjertet er en like stor del av skapelsen som hodet, og vi kan komme framfor ham med alt vi er – også følelsene våre.

Ole Martin ønsker at musikk skal begeistre.

– Den er skapt av Gud. Musikk rører ved oss. David danset og jublet for Guds ansikt. Noen har sagt at «lovsang er lek for Guds ansikt.» Det er flott.

– Som lovsangsleder har du stor makt?

– Ja, jeg har det. Og det er noe vi har snakket mye om. Sanger fester seg ofte mer rett på hjernen enn det en tale gjør. Tekstene former gudsbildet vårt. Da jeg gikk på lovsangslinja, ble sangene også vurdert ut fra om det var god og sunn teologi. At oppgaven, tjenesten vår som sangere, ble forvaltet på en god måte.

Ole Martin ønsker seg gjerne enda mer glede inn i lovsangen. Det norske alvoret har også sneket seg i lovsangen.

– På samlinger som Impuls, hvor ungdommer fra hele landet kommer sammen, bruker vi en del utenlandske låter med mye glede i. Det funker veldig bra, og viser at denne typen lovsang har stort potensiale. Jeg tenker at lovsang, blant annet, er et vitnesbyrd om den gleden vi har i Jesus.

– Hvor viktig er teksten?

– Den er veldig viktig, og jeg er bevisst på at den former gudsbildet vårt. Når det er sagt, kan lovsangen formidle sannheter om Gud på en enkel måte slik at den oppleves som et hjertespråk. Dermed kommuniserer den forbi de mentale filtrene i hodene våre. Det er også deilig med låter hvor en ikke trenger å tenke så mye, men bare være til stede med Gud og uttrykke hjertes sang til ham.

Ole Martin skriver også selv.

– Det skjer gjerne når jeg er på rommet for meg selv og ber eller lovsynger. Ofte er det tema jeg har lyst til å skrive noe om. Noe Gud viser meg, prosesser han tar meg igjennom. Så prøver jeg å holde fast i den røde tråden.

En av sangene han trekker fram er «Til deg» som han har skrevet sammen med Thomas Wilhelmsen.

– Det begynte med et ønske om å få fram at Gud er stor, hellig og fortjener all ære. Men han er ikke lik mennesker som vil ha ære. Gud ble menneske som oss. Han steg ned fra sin trone.

– Hvordan tenker du veien videre som låtskriver?

– Jeg ønsker å ta et skritt om gangen, skrive låter som er til trøst, oppmuntring, frihet. At folk får se Jesus tydelig.

Til Deg

Av Ole Martin Reigstad og Thomas Wilhelmsen

Av Deg er alt blitt til
Hele skapelsen synger om Din kraft 
Du formet alt av ingenting
Det skapte roper ut 
Det skapte roper ut

Denne sangen er til Deg, himmelske Konge
Du som var og er og kommer igjen 
Vår sang tar aldri slutt 
Hver dag vil vi synge ut
Velsignet være Herren

Ingen konge er som Du 
Din kjærlighet sprenger rammer vi har satt 
Du steg ned fra din trone for 
At vi skulle få liv 
Så vi skulle få liv

På korset seiret Du over alt
Alt er Deg underlagt, 
Du er enestående

Vi har et evig hjem 
Det knuste skal bli helt i himmelen 
Vi skal se Deg i all din prakt 
Du gjør jord til liv igjen 
Du gjør jord til liv igjen