Nytt norsk salmeleksikon, bind 4 er her!

Nå er det bind 4 i storverket Nytt norsk salmeleksikon på plass, og verket er komplett!

Bind IV inneholder alle de nye salmene i Norsk Salmebok (2013), og er på bortimot 900 sider!

Dette verket bør finnes på et hvert kirkekontor, og vil være til uvurderlig hjelp i salmeseddelsnekring. Faktisk, på grunn av det utførlige bibelversregisteret, er det ikke umulig at disse fire bindene vil effektivisere arbeidet til prest og kantor i så høy grad at leksikonet er inntjent både tre og fire ganger i løpet av et år. Legger du til alle salmekveldene som inspirert vil springe ut av dette, så tror jeg vi legger oss på 7-gangen.

Les mer om salmeleksikonet her og bestill ditt eksemplar her!