«Alle byens kilder» – vinnersalmen til Grønland kirke 150 år!

Norsk hymnologisk forening gratulerer Dag Kaspersen og Trond Akerø-Kleven som ble vinnere av salmekonkurransen arrangert av Grønland og gamlebyen menighet i forbindelse med 150 års jubileumet til Grønland kirke i 2019.

Utlysningsteksten

Grønland kirke fyller 150 år i 2019. I den anledning utlyser vi en salmekonkurranse, der vi oppfordrer deg med dikterisk åre til å la deg inspirere. Grønland kirke ligger midt i storbyen i det mest flerkulturelle området av Oslo. Vi ønsker oss en jubileumssalme som ikke bare skal være vår, men alle byers salme. Vi mangler nemlig bysalmer. En salme som gjør Gud aktuell for byens mennesker, er det vi trenger.

Juryens begrunnelse

Salmen «Alle byens kilder» imøtekommer salmens sjangerkrav og tar sitt utgangspunkt i byen og livet i gater og parker. Med dette som utgangspunkt føres vi inn i kirken og det gudstjenestlige fellesskap. Det er en salme for gudstjeneste og kirkegang, en søndagssalme som kan synges året rundt. Den benytter fine metaforer fra byens virkelighet og knytter dem sammen med det kirkelige og gudstjenestlige på en overbevisende måte. Melodien er enkel og sangbar uten å bli banal. Den kler teksten godt og gjør salmen lett å like og lett å lære.

Se og hør salmen urfremført på jubileumsgudstjenesten her:

Alle byens kilder

Tekst: Dag Kaspersen (2018), Salme 84 og Matt 25,31ff
Melodi: Trond Akerø-Kleven (2018)

1 Når denne morgentrette by
står opp i søndagssol på ny
og den siste natteravn
har falt i søvn i parkens favn,
da ringer kirkens klokker inn
til salmesang og dansetrinn.

Midt i byens sorg og glede
nevner du vårt navn,
du smiler der på gaten,
åpner mildt din favn,
og deler brød og vin
med oss som er på vei.
Alle byens kilder er i deg.

2 I broens gudsforlatte ly,
fra kroen med et dårlig ry,
ved en lukket inngangsdør,
hos den med sår som ennå blør,
du Jesus kjenner all vår sorg
ved fortauskant og blomstertorg.

3 Du kommer oss i møte nå
i dine aller minste små.
I et barn som går forbi,
I henne som vil gjerne bli,
i fremmede som søker fred
på arbeidsplass og bønnested.

4 I denne underlige tid,
hvor frykten føder indre splid,
som kan heles ved din Ånd,
når vi tør knytte vennskapsbånd,
da kom oss nær ved font og grav,
i enerom og folkehav.

Noten kan lastes ned her: Alle byens kilder – besifret versjon