Prisen «Årets kvinnelige teolog 2019» til salmeduoen Ingrid Brækken Melve og Solveig Spilling Bakkevig

Salmedikter Ingrid Brækken Mælve og komponist Solveig Spilling Bakkevig har mottatt pris fra Norsk kvinnelig teologforening (NKTF), for sitt hymniske samarbeid. Vi i Norsk hymnologisk forening sender våre største gratulasjoner, og gleder oss til flere salmer fra denne nyskapende duoen!

Les Norsk kvinnelig teologforenings begrunnelse under og se eksempler på noen av deres salmer:

Årets kvinnelige teolog 2019

Ingrid Brækken Melve og Solveig Spilling Bakkevig mottar prisen for sitt kreative samarbeid i å utvikle salmetradisjonen med et nyskapende og relevant teologisk språk og med solide og sangbare melodier som beveger seg sammen med innholdet. Salmedikteren tar i bruk bibelske gudsbilder som tradisjonelt ikke er blitt benyttet i salmer tidligere og har slik bidratt til en utvidet gudstiltale og en mer mangfoldig måte å uttrykke tro på.

Salmeduoen var helt ukjent med kåringen da de deltok på NKTF sitt årsmøte og seminar 25. mars 2019, og derfor ble det lagt vekt på at mottakerne skulle avsløres gradvis ved presentasjonen.

Ved utdelingen sa nestleder i NKTF følgende:

«NKTF vil i år dele ut prisen Årets kvinnelig teolog til noen som har bemerket seg, – ikke kun dette året, men i flere år – ved å utvikle teologisk språk i et felt som tradisjonelt har vært befolket av menn. Det teologiske språket er avhengig av at mennesker med ulik bakgrunn, kjønn, alder, legning og erfaring skriver ut fra sin situasjon – for at det skal være relevant og troverdig. Mottakeren av årets pris har vist en særdeles kreativ, spennende og bevisst bruk av ord og bilder og har med dette vært med å skape et teologisk språk som har vært inspirerende for mange. Det er imponerende hvordan hun skaper, leverer og deler. Hun har også hatt med seg en medskaper, som har vært en ikke ubetydelig aktør for at deres ”produkt” har nådd ut til mange.

Det gjør en forskjell hvilke ord vi bruker.
Det gjør en forskjell hva vi synger.
Det gjør en forskjell hvilke salmer vi har.

Prisen ÅRETS TEOLOG går til ”salmeduoen”
Ingrid Brækken Melve og Solveig Spilling Bakkevig. Vi gratulerer!»

For styret i NKTF
Valborg Orset Stene

Se flere nye salmer av Ingrid Brækken Mælve og Solveig Spilling Bakkevig her