Salmeressursen er klar!

Endelig kan Norsk hymnologisk forening presentere Salmeverktøyet – en ressurs for valg av salmer til gudstjenesten, med en utradisjonell inngang til utfordringen.

Salmeverktøyet består av 83 tekster – én til hver gudstjeneste med egen kollektbønn, og det tas alltid utgangspunkt i Dagens bønn, så det er én syklus – ikke tre.

83 bidragsytere har gitt oss av sin tid og sin kløkt, for å frembringe disse tekstene, og det er 41 kvinner og 42 menn som har bidratt. Spredt over det ganske land, og noen fra Sjømannskirka også.

Vi håper dette vil være til nytte og glede for tilsatte i Den norske kirke!

Dykk inn i Salmeverktøyet her!