Salmens dag 2020: Salmeboken i glede og sorg

Salmens dag 2020 er dessverre avlyst.

Kjære dere som har meldt dere på Salmens dag i år, eller som har gledet dere til dette arrangementet.

Som dere alle vet, er det spesielle tider med ekstraordinære tiltak, og styret i NHF har dessverre funnet ut at de neste månedene er såpass usikre at vi må avlyse Salmens dag og de tilknyttede arrangementene – salmekvelden og generalforsamlingen. (Generalforsamlingen vil trolig måtte avholdes på et eller annet vis i løpet av året, men det vil da skje på et annet tidspunkt og meget mulig i en annen form.)

Vi er lei oss for dette, og skulle selvsagt, som alle, heller ha sett at ting var annerledes. Men nå er det slik verden ser ut, og vi forholder oss selvfølgelig til det.

Hold dere trygge, fortsett å synge salmer i hjemmene, så møtes vi en dag igjen, når denne krisa er over.

Tidligere innlegg:

Første helgen i juni 2020 er det igjen tid for Salmens dag, og i anledning 150-årsjubileet for den første norske salmeboken, Landstads Kirkesalmebog tar vi for oss salmeboken som tema – «Salmeboken i glede og sorg» .

Generalforsamling fredag 5. juni kl 16-18

Fredag 5. juni innkalles det til årets generalforsamling i Norsk hymnologisk forening Den finner sted i Ilen kirke i Trondheim fredag 5. juni klokken 16–18.

Salmekveld i Ilen kirke fredag 5. juni kl 19

Salmens dag innledes med salmekveld i Ilen kirke fredag 5. juni kl 19. Kvelden ledes av Hans Johan Sagrusten, som er teolog, bibeloversetter, forfatter, forlagssjef, salmedikter og Landstad-entusiast!

Salmens dag i Metodistkirken i Trondheim lørdag 6. juni kl 10–16

For 150 år siden kom Landstads Kirkesalmebok ut, som den første norske salmeboken. Etter denne milepælen er det utgitt mange salmebøker i Norge, som alle har rommet ord og toner som har betydd noe for mennesker.

Vi får høre en rekke foredrag knyttet opp til temaet:

Hans Johan Sagrusten skal snakke under overskriften «Salmer, språk og identitet». Hva har salmeboken og salmene betydd for språk og identitet i Norge?

Ingrid Brækken Melve (salmedikter og prest) og Solveig Spilling Bakkevig (prest og komponist) skal snakke om «Salmelandskapet i dag – motiver og trender»

Anders Aschim (professor ved Høgskolen i Innlandet, teolog, bibeloversetter og sakprosaforfatter) og Per-Kristian Aschim (teolog og førsteamanuensis i kirkehistorie på Menighetsfakultetet, tidligere seniorrådgiver i Kirkerådet og fagsjef i Presteforeningen) skal foredra om «Landstad og salmene»

Detaljert program kommer.

Pris og påmelding

Pris for deltakelse på Salmens dag (foredrag + lunsj lørdag):

  • For ikke-medlemmer: kr 1.000,-
  • For medlemmer i NHF: kr 900,-.
  • Studentpris: 200,-