Svalbard kirke inviterer til arktisk salmekonkurranse!

I anledning 100-årsjubileet for at det har vært kirke på Svalbard utlyses det en salmekonkurranse for en ny og kontekstuell salme som tar det stedegne ved Svalbard inn i salmespråket.

Vinner av konkurransen inviteres til Svalbard i forbindelse med den årlige salmekonserten «Salmer i polarnatten» i november 2021, hvor vinnerbidraget vil bli presentert.

Fristen for å komme med forslag er 20. august 2021.

Vi oppfordrer herved alle salmediktere og komponister i vårt nettverk til å vurdere å delta i konkurransen!

Les mer om konkurransen på nettsiden til Svalbard kirke her