2015

Torsdag 11. juni 2015 vert det skipa til salmeseminar og salmekveld med tittelen Lenge leve salmen! Salmeseminaret og salmekvelden har hovudtemaet «salmebruk og salmeformidling» og er opne for alle interesserte. I forkant av dette vert det også halde generalforsamling for alle Norsk hymnologisk forening sine medlemar.