2017: Martin Luther – oppdatert?

En dag om Luthers salmediktning og hans visjon om en syngende og deltakende menighet. Hvordan følger vi opp Luthers visjon i vår tid?

Salmens dag er en inspirasjonsdag for alle salmeinteresserte. I 2017 er Norsk hymnologisk forening stolte av å kunne presentere et program med stor bredde og høy faglig kvalitet.

Dagen før avholdes foreningens generalforsamling, og om kvelden 19. mai blir det salmekveld i Bragernes kirke, i samarbeid med Bragernes menighet og Tunsberg bispedømme.

09.00 Registrering – kaffe og frukt

10.00 Åpning ved Sindre Skeie, leder i NHF

10.10 Trond Berg Eriksen: Luther, en ny David – trosfornyer og salmedikter
Et idéhistorisk blikk på reformasjonens estetikk og salmediktning

11.00 Vigdis Berland Øystese: Kva skjedde med Luther?
Om revidering og redaksjon av Luthers salmar i norske salmebøker

12.00 Spasertur til Drammens musem

12.30 Lunsj på Drammens museum

Kl. 13.15 Vandrekonsert i utstillingen Sola Gratia,
Drammens museum

Omvisning ved Ingvild Pharo
Musikk ved Åshild Watne

Ingvild Pharo er kunsthistoriker og kurator for utstillingen som Drammens museum arrangerer i anledning reformasjonsjubileet, med kunst, gjenstander og instrumenter fra reformasjonstiden frem til i dag –  en utstilling der kirke, kunst og historie speiler utvikling og nyskapning.

Åshild Watne behersker en rekke instrumenter fra tidligere tider, og har på vandringen gjennom utstillingen med seg middelaldersang, religiøse folketoner, Kravik-lyre fra Numedal og bondeharpe fra Røros.

14.30 Spasertur tilbake til Bragernes menighetshus

15.00 Iben Krogsdal: Er vår Gud så fast en borg?
Den danske salmedikteren Iben Krogsdal reiser spørsmålene: Hvordan kan Luther-salmenes teologi inspirere oss i dag? Hva kjempet Luther for og mot i sine salmer, og hva kjemper vi for og mot i dag? Hva sto på spill for Luther, og hva er på spill for oss i dag?

16.30 Oppsummering, spørsmål – og informasjon om Salmereisen 2018

17.00 Avslutning med aftensang