Bli medlem?

Vil du bli medlem i Norsk hymnologisk forening og støtte opp om arbeidet med salmer? Send en mail til post@norskhymnologiskforening.no

Pris:
350,- (ordinære medlemmer)
100,- (student)