Bli medlem?

Vil du bli medlem i Norsk hymnologisk forening og støtte opp om arbeidet med salmer? Send en mail til post@norskhymnologiskforening.no med følgende informasjon:

Navn, gateadresse, postnummer/poststed, e-post og mobil.

Oppgi hva slags medlemsskap du ønsker
– Ordinært medlemskap: 350,- i året
– Studentmedlemskap: 100,- i året

Fortell også gjerne hvor du utfolder ditt salme-engasjement (fyll gjerne ut det som passer, men er ikke obligatorisk å fylle ut):

• i din stilling som:
• i et frivillig verv som:
• på fritiden: