Salbmagirje 1897 i lys av jubileet for Landstads Salmebog 1870.

Av Håvard Skaadel

Den norske kirkes forhold til det samiske språk har vært preget av oppturer og nedturer, fra Thomas von Westens entusiastiske finnemisjon og grunnleggelsen av Seminarium Lapponicum (først gitt navnet Seminarium Scolasticum, Trondheim 1717) via en mer kjølig Opplysningstid (representert ved Tromsøbispene Bang og Schønheyder 1774-1803) og tilbake til en mer samiskvennlig linje utover på 1800-tallet der prestene Peder V. Deinboll og Niels V. Stockfleth gikk i bresjen. Kautokeino-opprøret i 1852 fikk uten tvil ødeleggende ettervirkninger, men samisk ble i det minste beholdt som kirkespråk utover på 1800-tallet – selv om nye perioder med fornorskning gradvis fortrengte samisk som skolespråk ennå en gang. Det fantes samisk sivil motstand: Læreren Anders Johnsen Bakke (1819-1884) fra Taskeby i Skjervøy «var blant de første som beklaget at samiske barn fikk norskdominert opplæring på skolen. (…) Mens han virket som lærer i Kvænangen, fikk han utgitt ei salmebok på samisk, ikke minst med tanke på skolen.» Salmeboken het Kristalæš Salbmagirji, og Bakke fikk den trykt i Tromsø i 1860 og 1874. Imidlertid ble ikke Bakkes virke oppfattet som nasjonsbyggende ved lærerseminaret i Tromsø. Bestyrer Hvoslef, senere biskop, reiste til Kvænangen i 1857 for å undersøke forholdene, og endret opptaksreglene fra 1858 for å aktivt forhindre at samer fikk lærerutdanning.

For å lese mer «Salbmagirje 1897 i lys av jubileet for Landstads Salmebog 1870.», trykk på linken her.


Norsk hymnologisk forening (NHF)

ble stiftet i 2004, og er en forening på økumenisk basis med formål å øke forståelsen for salmen som litterær og musikalsk kunstform, inspirere og fremme bruken av salmen i gudstjenestelivet og i andre sammenhenger, inspirere til frembringelse av nye salmer, inspirere til hymnologisk forskning og styrke nordisk samarbeid innen hymnologisk arbeid.

NHF er en forening som:

– utarbeider tiltak som fremmer salmesangen
– arbeider faglig med hymnologi og deler kunnskap og kompetanse
– er et viktig nettverk for alle salmeinteresserte
– arrangerer tverrfaglige seminarer med aktuelle temaer
– tilbyr foredrag og artikler om salmerelaterte temaer
– sender ut nyhetsbrev med nytt fra salmefronten
– utarbeider forskjellige typer ressursmateriale til salmevalg og salmebruk