Norsk hymnologisk forening (NHF)

ble stiftet i 2004, og er en forening på økumenisk basis med formål å øke forståelsen for salmen som litterær og musikalsk kunstform, inspirere og fremme bruken av salmen i gudstjenestelivet og i andre sammenhenger, inspirere til frembringelse av nye salmer, inspirere til hymnologisk forskning og styrke nordisk samarbeid innen hymnologisk arbeid.