Salmekonkurranse Stavanger bispedømme 900 år

Norsk hymnologisk forening videreformidler informasjon om en spennende salmekonkurranse i forbindelse med Stavanger bispedømmes 900-årsjubileum i 2025.

Han la i min munn en ny sang – invitasjon til salmekonkurranse!

Stavanger bispedømme feirer 900 årsjubileum i 2025 og inviterer salmediktere og komponister til å skrive ny salme til jubileet.

I over 900 år har mennesker i Rogaland kommet sammen for å feire gudstjeneste, be, synge og for å være sammen i livets sorger og gleder. Det er stort! Tenk hvor mange generasjoner og mennesker som har vært samlet i kirkene før oss. I 900 år har sangen tonet i kirkene i bygd og by i forskjellige uttrykk i tekst og melodi. Sangen har hatt en sentral plass i gudstjenestefeiringen til alle tider. Salmene har en viktig betydning i kirken. Den kan være lovsang eller klagesang henvendt til Gud, formidle teologi som gir kunnskap eller fortelling om tro.   

Å synge har flere funksjoner. Gjennom sangen aktiveres mange sider av oss. Det er toner og tekst, rytme og pust. Å synge sammen bygger fellesskap og ved å få et felles repertoar bidrar man til identitet og tilhørighet til flokken.  Salmeboken er en skattkiste med at mangfold av tekster og melodier fra ulike tider til ulike anledninger. Nå inviterer vi til å lage en ny salme.  Som en del av bispedømmets jubileumsfeiring ønsker vi å invitere til salmekonkurranse.

Den nye salmen vil tas i bruk i jubileumsåret og synges i flere sammenhenger. Bispedømmet ønsker seg en salme som vil leve videre og synges også for ettertiden.

Salmen må være lett sangbar og kunne brukes i ulike sammenhenger. Det er lagt opp til at forfatter og komponist finner sammen og sender samlet forsalg til ny salme. Bidraget må inneholde tekst, noter og besifring eller 4-stemt sats. Det er også fint om det kan legges ev en enkel innspilling. Innsendte salmer vil bli vurdert av en kompetent og bredt sammensatt jury. Forfatter og komponist av vinnersalmen vil bli premiert.

Bidragene sendes til rh744@kirken.no innen 01.03 2024

For ytterlige informasjon kontakt enten Ragnhild Halle, kultur- rådgiver (mb. 975 72 185) eller Inger Vagle prosjektleder for kirkens jubileumsfeiring (mb.922 06 053)