Styret

Styreleder: Sjur Atle Furali, doktorstipendiat ved Det teologiske fakultet (Universitetet i Oslo)

Nestleder: Solveig Spilling Bakkevig, sokneprest Arnadal og Skjee menigheter

Styremedlem: Hildur Gryt, organist og trosopplærer i Skjerstad og Misvær menighet

Styremedlem: Sindre Skeie, direktør for diakoni, kultur og kommunikasjon ved Diakonhjemmet

Kasserer: David Scott Hamnes, seniorrådgiver seksjon for gudstjenesteliv og kulturrådgiver i Kirkerådet og kantor i Ilen menighet

1.vara: Johanne J. Stafsnes, opplæringskonsulent Kirkemusikksenter Nord og regionkonsulent Ung kirkesang

2.vara: Bettina Eckbo, sokneprest i Eidskog og Vestmarka menigheter