Styret

Styreleder: Sjur Atle Furali, doktorstipendiat ved Det teologiske fakultet (Universitetet i Oslo)

Nestleder: Hildur Gryt, organist og trosopplærer i Skjerstad og Misvær menighet

Styremedlem: Marianne S. Misje, domkantor i Kristiansand domkirke

Styremedlem: Sindre Skeie, direktør for diakoni, kultur og kommunikasjon ved Diakonhjemmet

Kasserer: David Scott Hamnes, seniorrådgiver seksjon for gudstjenesteliv og kulturrådgiver i Kirkerådet og kantor i Ilen menighet

1.vara: Johanne J. Stafsnes, kantor i Innstranden menighet

2.vara: Bettina Eckbo, sokneprest i Eidskog menighet og Vestmarka menighet