Styret i Norsk hymnologisk forening 2023-2024

På generalforsamlingen 19. juni i Margaretakyrkan i Oslo ble det nye styret for 2023/2024 klart. Styret består nå av representanter fra hele landet, fra Alta i nord, via Tromsø og Trondheim, Molde, Ørsta og begge sider av Oslo-fjorden og er sammensatt av folk med både teologisk og kirkemusikalsk kompetanse.

Leder: Solveig Spilling Bakkevig, sokneprest i Arnadal og Skjee menigheter

Nestleder: Bent Erik Hodnebrog, tidligere kantor, nå sokneprest i Våler og Svinndal menighet

Kasserer: David Scott Hamnes, seniorrådgiver seksjon for gudstjenesteliv og kulturrådgiver i Kirkerådet og kantor i Ilen menighet

Sekretær: Olav Gading, domprost i Molde

Styremedlem: Johan Máhtte Skum, tidligere kantor, nå rådgiver for samisk kirkeliv i Samisk kirkeråd

Styremedlem: Torkild Enstad Hausken, kapellan i Alta og Talvik menigheter

Styremedlem: Marie Austrheim Riise, kantor i Ørsta kyrkjelyd