Styret

Styreleder: Sjur Atle Furali, doktorstipendiat ved Det teologiske fakultet (Universitetet i Oslo)

Styremedlem: Solveig Spilling Bakkevig, sokneprest Arnadal og Skjee menigheter

Styremedlem: David Scott Hamnes, seniorrådgiver seksjon for gudstjenesteliv og kulturrådgiver i Kirkerådet og kantor i Ilen menighet

Styremedlem: Torkild Enstad Hausken

Styremedlem: Heidi Strand Harboe

Vara: Marta Axner Ims og Ulf Krupka