Salmeverktøyet

Våren 2019 avsluttes et prosjekt som skal resultere i salmeverktøyet.

Mye av poenget med dette salmeverktøyet er å tydeliggjøre sammenhengen i kirkeåret, og, ikke minst, bevegelsen i kirkeåret. Vi er menighetens medvandrere på veien fra 1. advent til siste søndag i kirkeåret, det å se den enkelte kirkeårsdagen i den større sammenhengen blir derfor helt essensielt.

Hver søndag i kirkeåret blir kommentert og salmer blir knyttet opp til dagens bønn.