Salmeverktøyet

Med salmeverktøyet ønsker vi å tydeliggjøre sammenhengen i kirkeåret, og den indre bevegelsen i kirkeåret. Kirkemusikere og prester er menighetens medvandrere på veien fra 1. søndag advent til domssøndag / Kristi kongedag, og det å se den enkelte kirkeårsdagen i den større sammenhengen er derfor helt essensielt. Salmeverktøyet er tenkt å hjelper prester og kirkemusikere i deres gudstjenestearbeid.

I tillegg til søndagenes gudstjenester har vi mange andre gudstjenestedager, som det kan være vanskelig å planlegge. Salmeverktøyet består derfor av kommentarer til kirkens alle 83 gudstjenestedager; det vil si, alle dager med en egen «Dagens bønn» knyttet til seg. 

Salmeverktøyet skiller seg fra andre hjelpemidler for salmevalg ved at det ikke legges frem en foreslått salmeseddel. I stedet beskrives dagens karakter, deretter gis refleksjoner til salmevalg med utgangspunkt i «Dagens bønn». Avslutningsvis foreslås tre salmer under følgende overskrifter: Den uunngåelige, Den uventede og Den utfordrende. Slik søker salmeverktøyet å utvide horisonten for salmevalg i gudstjenesten.

Norsk hymnologisk forening ønsker lykke til med alt godt salmearbeid som gjøres land og strand rundt!

Adventstiden

1. søndag i adventstiden

2. søndag i adventstiden

3. søndag i adventstiden

4. søndag i adventstiden

Juletiden

Julaften

Julenatt

Juledag

Stefanusdag / 2. juledag

Romjulssøndag

Nyttårsaften

Nyttårsdag / Jesu navnedag

Åpenbaringstiden

Kristi åpenbaringsdag

2. søndag i åpenbaringstiden

3. søndag i åpenbaringstiden

4. søndag i åpenbaringstiden

5. søndag i åpenbaringstiden

6. søndag i åpenbaringstiden

Såmannssøndag

Kristi forklarelsesdag

Fastelavnssøndag

Fastetiden

Askeonsdag

1. søndag i fastetiden

2. søndag i fastetiden

3. søndag i fastetiden

4. søndag i fastetiden

Maria budskapsdag

Palmesøndag

Skjærtorsdag

Langfredag

Påsketiden

Påskenatt

Påskedag

2. påskedag

2. søndag i påsketiden

3. søndag i påsketiden

4. søndag i påsketiden

5. søndag i påsketiden

6. søndag i påsketiden

Kristi himmelfartsdag

Søndag før pinse

Pinse

Pinseaften

Pinsedag

2. pinsedag

Treenighetstiden

Treenighetssøndag

2. søndag i treenighetstiden

3. søndag i treenighetstiden

4. søndag i treenighetstiden

5. søndag i treenighetstiden

6. søndag i treenighetstiden / aposteldagen

7. søndag i treenighetstiden

8. søndag i treenighetstiden

9. søndag i treenighetstiden

10. søndag i treenighetstiden

11. søndag i treenighetstiden

12. søndag i treenighetstiden

13. søndag i treenighetstiden

14. søndag i treenighetstiden / vingårdssøndag

15. søndag i treenighetstiden

16. søndag i treenighetstiden

17. søndag i treenighetstiden

18. søndag i treenighetstiden

19. søndag i treenighetstiden

20. søndag i treenighetstiden

21. søndag i treenighetstiden

22. søndag i treenighetstiden

Domssøndag / Kristi kongedag

Øvrige gudstjenester

Lysmesse

Kyndelsmesse

Samefolkets dag

1. mai

17. mai

Jonsok

Olsok

Mikkelsmess

Høsttakkefest

Bots- og bønnedag

Reformasjonsdagen

Allehelgensdag

Minnedag

For skaperverket

For kristen enhet

For rettferdighet og fred

For de forfulgte