Nyttårsdag / Jesu navnedag

Þröstur Eiríksson, kantor i Høvik kirke og universitetslektor ved Norges musikkhøgskole

Kort om kirkeårsdagen

Dagens doble benevnelse viser dens kompleksitet. Tekstene er konsentrert om Jesu navn, hva navnet betyr og hvilken betydning det har; Jesus er den som frelser, i hans navn må hvert kne bøye seg, ved og i hans navn blir vi bønnhørt og frelst. Nyttårsmotivet kommer ikke til uttrykk i tekstvalget og er ytre sett å betrakte som et verdslig anliggende. Men det er ikke til å komme utenom i preken og salmevalg; i takk og refleksjon over året som har gått, samt i bønn og håp for det nye året. I tillegg kommer et tredje moment, nemlig at vi fortsatt er i juletiden og at nyttårsdagen også er julens oktav, dvs den åttende dagen etter en stor festdag. Det er derfor naturlig at også julemotivet får klinge med. Med i dette bildet hører også at Jesus, etter jødisk skikk, ble omskåret den åttende dagen etter fødselen. 

Dagens bønn

Allmektige, evige Gud, du gir frelse og fred i Jesu navn. Vi ber deg: Gå med oss inn i det nye året, og la din velsignelse lyse over hele jorden. Gi kirken tro, så vi kan bekjenne Jesus Kristus som Herre, han som med deg og Den hellige ånd lever og råder,
én sann Gud fra evighet til evighet. Amen. 

Kommentar

Bønnen avspeiler dagens to hovedtemaer. Den innledende tiltalen slår fast at Gud «gir frelse og fred i Jesu navn», mens selve bønnen handler om Guds nærvær i det nye året og tro til å bekjenne Jesus som Herre.

Salmevalg

Salmeboken har to naturlige avsnitt å søke i etter aktuelle salmer: «Jesu navnedag/nyttårsdag» og «Årsskiftet». I tillegg finnes det en rekke salmer som har vendingene «Jesu navn»/«ditt navn». Det gjelder også for dåp- og nattverdsalmer; eksempelvis «Å, la din Ånd nå med oss være» (581), samt «Vårt alterbord er dekket» (617). Som bibelsk salme er det naturlig å synge «I Jesu navn, i Jesu navn» (965). Av julesalmene er bl.a. «Det hev ei rose sprunge» (33) et godt valg.

Den uunngåelige salmen

835 – Å, Gud, vårt vern i farne år. Med utgangspunkt i psalterets 90. salme er den god å synge ved et tidsskille som årsskiftet er, men også ved andre, lignende anledninger. Den uttrykker takk for det som har vært og bønn for det som kommer. Bruk den gjerne til inngang.

Den uventede salmen

314 – Alt står i Guds faderhånd. Vi har flere allmenne salmer i salmeboken som kan brukes uavhengig av kirkeårstid, men som evner å overraske oss fordi de har ord og vendinger som passer spesielt på en bestemt dag. En slik salme for denne dagen er «Alt står i Guds faderhånd», som først og fremst er en bønn om Guds omsorg, men som med sin avsluttende linje i alle strofer: «i vår Herres Jesu navn», her gir god mening. Kan gjerne synges som avslutningssalme. 

Den utfordrende salmen

84 – Gamleåret seig i hav. En salme som kan utfordre oss denne dagen og som vi ofte går glatt forbi. Vi unnlater ofte å velge den fordi mange i bokmålsområder har en viss nynorskvegring og fordi melodien er en munnfull å ta. Men begge er verdt å gi en sjanse. Blix knytter dagens to hovedtemaer sammen på en mesterlig måte, noe som bl.a. kommer til uttrykk i følgende linje i den tredje strofen «Jesu namn eit nyår vigde». Lindemans melodi er majestetisk og formfullendt. Muligens hadde teksten kledd bedre en mer innadvendt melodi, men med riktig interpretasjon vil melodien kunne tjene teksten på en god måte.