Om oss

Norsk hymnologisk forening (NHF) ble stiftet i 2004, og er en forening på økumenisk basis med formål å:

– øke forståelsen for salmen som litterær og musikalsk kunstform,
– inspirere og fremme bruken av salmen i gudstjenestelivet og i andre sammenhenger,
– inspirere til frembringelse av nye salmer (tekster og melodier),
– inspirere til hymnologisk forskning,
– styrke nordisk samarbeid innen hymnologisk arbeid.

Konkret kommer formålet til uttrykk ved at NHF:

– utarbeider tiltak som fremmer salmesangen
– arbeider faglig med hymnologi og deler kunnskap og kompetanse
– er et viktig nettverk for alle salmeinteresserte
– arrangerer tverrfaglige seminarer med aktuelle temaer
– tilbyr foredrag og artikler om salmerelaterte temaer
– sender ut nyhetsbrev med nytt fra salmefronten
– utarbeider forskjellige typer ressursmateriale til salmevalg og salmebruk