Generalforsamling og salmens dag i Trondheim 10. – 11. juni 2022: «Sang for livet. Salmer i trosopplæringen»

Endelig kan vi igjen møtes til generalforsamling og Salmens dag! Etter to lange år med pandemi og restriksjoner og avstand blir det flott å kunne komme sammen om vårt felles engasjement for salmene og hymnologien. Vi skal synge sammen og høre flotte foredrag fra blant andre Ragnhild Strauman som i september 2021 forsvarte sin doktoravhandling om bruken av salmer i Den norske kirkes trosopplæring, og hun vil dele sine funn med oss. I tillegg får vi et spennende og høyst aktuelt innblikk i vårt naboland Sverige, både den pågående salmebokprosessen i Svenska kyrkan og hvordan salmene brukes i trosformidlingsarbeid der.

En viktig post på programmet blir lanseringen av Konfirmantsalmeboka – et arbeid styret i NHF har jobbet sammen med Verbum for å ferdigstille denne våren. Vi er stolte og glade for denne boken og læreropplegget, og håper den kan bli en viktig og mye brukt ressurs inn i konfirmantarbeid over hele landet i mange år fremover!

Den norske kirkes salmedatabase vokser stadig, og vi får et innblikk i arbeidet som stadig pågår med de nye salmene som sendes inn til Kirkerådet. I tillegg vil vi få møte nye salmer og aktuelle salmediktere og komponister på «Salmetorget» som vi i år prøver å få til som en arena for presentasjon av mangfoldet i salmediktning og komposisjon som skjer for tiden.

Fredag 10. juni – Ilen kirke

16.00 Generalforsamling og årsmøte i Ilen kirkes kirkekjeller
18.00 Middag i kirkekjelleren
19.00 Salmekveld i Ilen kirke v/Heidi Strand Harboe og Brita Sjöberg, kantor ved Lademoen menighet i Trondheim m.fl.

Lørdag 11. juni – Sverresborg kirkesenter

09.00 Ankomst og registrering, te og kaffe.
09.30 Åpning av Salmens dag ved Nidaros biskop Herborg Finnset
09.45 Foredrag 1: Ragnhild Strauman – Bruk av salmer i trosopplæring: aspekter fra et forskningsarbeid (se https://nmh.brage.unit.no/nmh-xmlui/handle/11250/2770637)
11.00 Oppspill 1: Yngvild Wattum Stuksrud (Asker) – Trosopplæring og salmer i babysang og barnekor
12.00 Lunsj
12.45 Foredrag 2: Henrik Tobin – Salmen i trosformidlingsarbeid i Svenska kyrkan (og om den svenske kirkes salmebokarbeid)
13.30 Om Konfirmantsalmeboka. Verbum forlaget presenterer den nye konfirmantsalmeboka som er jobbet frem i samarbeid med NHF.
14.15 Pause
14.30 Oppspill 2: Karin Runow – Salmen i trosformidling i Sverige
15.30: Den norske kirkes salmedatabase – puljer 1-5 v/David Scott Hamnes
16.00: Nye salmer – presentasjoner og et møte med en salmedikter
16.30: Avslutning

Pris og påmelding

Pris for deltakelse på Salmens dag (foredrag + lunsj lørdag):

  • For ikke-medlemmer: kr 1.000,-
  • For medlemmer i NHF: kr 900,-.
  • Studentpris: 200,-

Påmelding via e-post til dh376@kirken.no med følgende informasjon:

  • Fullt navn
  • Adresse
  • Mobilnummer
  • Melding om du skal delta på generalforsamlingen fredag eller bare salmens dag lørdag
  • Melding om eventuelle hensyn vi må ta mht allergier e.l.