Vinner av salmekonkurranse – DELK 150 år

For en tid siden inviterte Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) til en salmekonkurranse i anledning av at kirkesamfunnet feirer sitt 150-årsjubileum i år. Informasjon om konkurranse ble lagt ut på Facebooksiden til Norsk hymnologisk forening i september 2021. Det kom inn mange bidrag, og det ble delt ut to førstepriser. Disse ble presentert på kirkesamfunnets Sankthansstevne i sommer. Dette kan en lese om på DELKs egne hjemmesider.

Medlem i NHF, Svein Kr. Waale, var en av to prisvinnere med sin salme «Guds menighet skal seire». Han har skrevet både tekst og melodi. Den kan sees nedenfor. Vi gjengir juryens vurdering her:

Juryens vurdering

Leder for juryen var komponist og musiker Anders Rønningen. Han er FOU- leder i Norsk kulturskoleråd, har doktorgrad innen musikkpedagogikk og er førsteamanuensis i musikkpedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge. Juryens begrunnelse gikk på «slitestyrken i en så solid og samtidig lettfattelig tekst i kombinasjon med en enkel, flott og optimistisk melodi. Denne salmen er slitesterk nok til å til å tåle DELKs forskjelligheter, generasjoner og framtid. Vårt ønske er at salmen blir brukt i gudstjenester framover i lang tid, og det tror vi at den vil.» Det ble også pekt på «det grundige, teologiske innholdet med trosartiklene og sakramentene. Og det løfter salmen enda mer med triumfen til slutt. Vi lot oss begeistre av strukturen i teksten, gjentakelsene og bruken av ordparet feire og seire. Den enkle, men samtidig sterke melodien er optimistisk i sin oppbygning og passer utmerket til sin solide og optimistiske tekst».

Om Svein Kr. Waale

Svein Kr. Waale er lektor med pedagogikk hovedfag, engelsk mellomfag og musikkutdanning fra lærerskolen. Han har hatt lang fartstid i skoleverket, og han har vært fylkesvaraordfører/fylkesordfører/fylkespolitiker i Vestfold i mange år. Han er nå en rimelig engasjert pensjonist og er vikarorganist i Larvik fellesråd. 

Han har utgitt et hefte med norsk oversettelse av 15 nyere engelske salmer og sanger av Keith Getty og Stuart Townend «I Jesus Kristus er mitt håp» (In Christ Alone) på Cantando musikkforlag. På det samme forlaget har han skrevet musikken til barnemusikalen «Hjertebarn», tekst Ragnhild Bakke Waale og til julemusikalen «Verdens lys», også tekst av Ragnhild Bakke Waale. De har sammen utgitt noteheftet «Det starter i det små» (Bibelviser, barnesanger og litt for de voksne), også på Cantando musikkforlag.

Svein Kr. Waale har også vunnet flere priser i Ung kirkesangs komponistkonkurranser. Disse sangene er utgitt i heftene «Herren er min hyrding» og Skattejakt» på Kirkesangforlaget.

Han har også skrevet melodien til dåpssalmen «Velkommen til livet, du lille» som er nummer 195 i Eyvind Skeies «316 salmer og sanger».