Vi jobber med nettsidene våre!

Nettsidene til Norsk hymnologisk forening er for tiden under utvikling, og vi gleder oss til å kunne glede våre medlemmer og andre salmeinteresserte med flere salmeressurser, så bare følg med!

Gammelt stoff blir ikke borte, men vi prøver å finne en mer hensiktsmessig måte å formidle det på.

(Photo by Glenn Carstens-Peters on Unsplash)