Harald Gullichsen til minne

Harald Gullichsen, kirkemusiker og komponist døde 16. august 2023. Vi minnes ham i takknemlighet.

Med Harald Gullichsens død har vi mistet en markant kirkemusiker og sangmester. Harald var dyktig på så mange felt: som kantor, orgelspiller, barnekorleder, dirigent og komponist ble han en toneangivende skikkelse, og for mange av oss ble han et av de store forbildene. Han stilte enorme krav til seg selv, og han var ydmyk i sin tilnærming til tjenesten.

Gullichsen ble født i Skjeberg i 1946, og han døde i Skien i august i år.

I sin lange kantortjeneste på Elverum, fra 1969 til 1983, var han med på å sette en standard i forhold til å bygge opp en kirkemusikalsk virksomhet. Dette inspirerte kirkemusikkmiljøene mange andre steder. Ikke minst satset han på barnekorvirksomhet, og han skrev musikk som førte barna inn i det liturgiske livet. Barnekorsangere var for ham særdeles viktige i kirkens gudstjenesteliv. Motetten «Guds brød er det som kommer ned fra himmelen» fra 1975 er et stjerneeksempel på den vokale klang han greide å skape gjennom sitt kompositoriske virke, og som han stadig fornyet og videreutviklet. Han stilte som sagt store krav til seg selv, og han hadde en egen evne til å inspirere sangerne og musikerne sine.

Erfaringene fra virksomheten hans i Elverum bygget han videre på da han startet som kantor i Skien i 1983. Også her løftet han kirkesangen, ikke minst barnekorsangen, til nye høyder. De som har hørt Harald Gullichsen spille til høymesse, glemmer det aldri. Stadig møter mange av oss sangere som har vært del av hans virksomhet, og de forteller om opplevelser i en klang som har merket dem for livet.

Når Harald Gullichsens kompositoriske penn nå er lagt ned, sitter vi tilbake i ettertanke og takk: Vi takker for den han var, for alle de store verkene og ikke minst for alle de mange salmene.

Hele kirken vil fortsette å ta del i hans vokale univers. Som et eksempel på dette kan vi nevne Herre, når din time kommer som en av de mest gripende melodiene.

Neste gang vi tar del i denne salmen, eller i en av de mange andre, kan vi i stor takk minnes Harald Gullichsens store innsats for sangen.

Må nå det evige lys skinne for ham.

For Norsk hymnologisk forening,
Jørn Fevang