Salmeverktøyet – en hjelp til å velge salmer

Norsk hymnologisk forening er stolte av arbeidet med Salmeverktøyet – en ressurs for valg av salmer til gudstjenesten, med en utradisjonell inngang til utfordringen.

Salmeverktøyet består av 83 tekster – én til hver gudstjeneste med egen kollektbønn, og det tas alltid utgangspunkt i Dagens bønn, så det er én syklus – ikke tre.

83 bidragsytere har gitt oss av sin tid og sin kløkt, for å frembringe disse tekstene, og det er 41 kvinner og 42 menn som har bidratt. Spredt over det ganske land, og noen fra Sjømannskirka også.

Vi håper dette vil være til nytte og glede for både kantorer og prester i Den norske kirke og andre salmeinteresserte!

Dykk inn i Salmeverktøyet her!