NHFs styre 2023-2024

På generalforsamlingen til Norsk hymnologisk forening 19. juni i Margaretakyrkan i Oslo ble det nye styret for 2023/2024 klart. De er (fra venstre til høyre på bildet) David Scott Hamnes, Bent Erik Hodnebrog, Solveig Spilling Bakkevig, Johan Máhtte Skum, Olav Gading, Torkild Enstad Hausken og Marie Austrheim Riise (som ikke kunne være til stede under generalforsamlingen). Solveig Spilling Bakkevig ble valgt inn som ny leder, sammen med de to nye styremedlemmene Bent Erik Hodnebrog og Marie Austrheim Riise. Denne høsten starter de opp arbeidet med å videreføre det flotte arbeidet i foreningen, og de tar imot innspill og engasjement fra foreningens medlemmer land og stand rundt. Send en e-post til post@norskhymnologiskforening.no dersom du ønsker å komme i kontakt med det nye styret.