5. søndag i påsketiden

Aud Sunde Smemo, sokneprest i Kristiansand Domkirke

Kort om kirkeårsdagen

Vi nærmer oss slutten av påsketiden. I flere søndager på rad har vi på ulike måter fått se hvordan oppstandelseskreftene virker rundt oss og gjennom oss. Kristi himmelfartsdag er like om hjørnet. Pinsen, påskens crescendo, likeså. Denne påskesøndagen strekker seg mot Kristi himmelfart og pinsen, og mot tema som hører disse dagene til. Det handler om fellesskap og nærvær mellom Faderen og Sønnen, mellom Gud og mennesker, og oss mennesker imellom.  

Dagens bønn

Livets Gud, ved din Sønn Jesus Kristus har du opprettet ditt rike blant oss. Vi ber deg: Bevar oss i din kjærlighet, så vi kan bære rik frukt, som grener på det sanne vintreet, Jesus Kristus, han som med deg og Den hellige ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet til evighet. Amen. 

Kommentar

I påsketiden kalles vi til å være «Herrens seierstegn på jord». I pinsen får vi del i ånden som gjør dette kallet mulig. Gjennom Guds kjærlighet settes vi i stand til å bære kjærligheten ut i verden, som grener på vintreet, som Guds hender på jorden. Gjennom at vi bærer god frukt, herliggjøres Jesus. Undertonen i alle de tre tekstrekkene er Jesu yppersteprestlige bønn i Joh.17; «at de alle må være ett». Ett folk, en kirke, som tåler, rommer og elsker hverandre, på tross av alt som skiller. Temaene denne søndagen er utfordrende og gode, men ikke uten smertepunkt. Noen mennesker i blant oss strever med frykt for å være en av grenene som blir saget av, kastet og brent (Joh.15). Det vil være riktig å synge (og forkynne) godt og nådefullt om dette.  

Salmevalg

Det er mange salmer, både av nyere og eldre dato, som passer godt til denne dagen. Særlig finner vi dem under avsnittene «Kirken og det kristne fellesskapet», «Hengivelse og etterfølgelse» og «Kjærlighet og tjeneste». Dersom det er dåp denne dagen, vil jeg anbefale «Sov nå lille, sov nå godt». Du skal vokse, blomstre smukt, bære god og evig frukt. Som nattverdsalme finnes det flere salmer som passer dagen godt, eks. «Som korn fra vide åkrer». Merk også «Flammene er mange».  

Den uunngåelige salmen

527 – Kristne, la oss søke sammen. Med vakre, enkle bilder skildrer den dagens tema: Kjærlighet og tjeneste, treet og grenene, ilden fra himmelen og brannen i oss.  

Den uventede salmen

407 – Gud græt der kjærleik vik. Guds skaperdrøm er enhet, fellesskap, kjærlighet mellom ham og alt det skapte. Når kjærligheten må vike, når relasjoner blir krenket, krenkes også Gud. 

Den utfordrende salmen

437 – Her er jeg; Herre, med min ånd for dine øyne. Som hele, sanne mennesker får vi være grener på Guds tre. Med våre grenser, vår kropp, våre lengsler, vår styrke og svakhet.