Minnedag

Hildur Eli Gryt, organist og trosopplærer i Skjerstad og Misvær sogn

Kort om kirkeårsdagen 

Minnedag har som tema savnet etter de som er gått bort og det kristne håpet om oppstandelse og evig liv. Mange har minnegudstjenester rundt Alle Helgens Dag eller ved nyttår. Minnedag kalles også for den triste del av Alle Helgens dag, der fokus er på dem vi har mistet, dem vi savner.

Dagens bønn.

Evige Gud. Du er vårt håp og vår tilflukt. Vi ber deg: Trøst oss i sorgen og savnet etter våre kjære, og styrk oss i troen, så vi liv og død kan håpe på deg, ved din Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den hellige ånd lever og råder, en sann Gud fra evighet til evighet. Amen.

Kommentar

I min menighet har vi ingen tradisjon for å markere denne dagen. Alle Helgens Dag står derimot sterkt, og denne dagen brukes også til ei markering ute på kirkegården, i tillegg til høymesse. Men, Minnedag har også et annet preg og fokus, og dermed må salmevalget også bli preget av det.

Salmevalg

Salmevalget denne dagen må gi rom for fortvilelse, sorg og klage, men også tegne håpet om det evige liv tydelig. Minnedag har kanskje ikke så ofte dåp, men nattverd vil være naturlig hvis en på denne dagen gjennomfører høymesse. Dagens bønn har ord som HÅP, TILFLUKT, TRØST, SORG og SAVN. Dette er sentrale ord som en bør finne igjen i salmene som synges. 

Den uunngåelige salmen 

466 – Sorgen og gleden de vandrer til hope.Denne teksten kan synges på flere melodier, og kanskje er melodien på nummer 467 mer brukt enn visemelodien fra 1670-tallet som salmen står oppført med. Her er språket til tilder gåtefullt og vanskelig tilgjengelig, men den har bilder og metaforer som en lett kan kjenne seg igjen i, så som «Ofte er bryst under dyrebart smykke tynget av sorger og hemmelig harm/ulykkers vann bruser mot strand, himlen alene er salighets land».

Den uventede salmen

479 – Fordi han kom og var som morgenrøden.Denne salmen beskriver nøden og fortvilelsen, men er først og fremst en håpssalme. Den kalles også for Håpstango, siden melodien er en tango med latinamerikansk preg, komponert av Homero R Perera. Denne salmen er en tekst om håp og Gudsnærvær, og melodien løfter oss ut av håpløsheten når den spilles så det svinger!

Den utfordrende salmen 

481 – Høyr meg min Gud.Melodien er en irsk foketone som minner om You raise me up, som mange kjenner som en sang ofte framført i begravelser. Teksten har ord som overrasker; «harmen held meg milelangt frå deg», «gleda mi blæs bort med kalde vindar» og ord som «nekte» er overraskende og gir god mening. En ukjent salme mange steder, men den fortjener så absolutt å bli tatt i bruk.