For rettferdighet og fred

Eirik Breivik Minde, barne- og ungdomskantor i Bergen domkirke

Kort om dagen

«Du vet jo at vi må være snille med alle mennesker» sier jeg til min sønn. «Til og med mordere?» spør han. Jeg forklarer at noe av det siste Jesus gjorde der på korset, dømt til døden for våre synder, var å tilgi en dødsdømt mann. Guds rettferdighet er ikke så enkel som at alle skal få like mange sjokoladebiter. Det er ikke mye «lik lønn for likt arbeid» hos arbeiderne på marken. Guds rettferdighet er mer kompleks, eller er den enklere? Hva med fred? Hva er nå det? 

“We know that peace cannot be decreed solely through treaties – it must be nurtured through the dignity, rights and capacities of every man and woman,” sa daværende generalsekretær i FN, Ban Ki-moon. “It is a way of being, of interacting with others, of living on this planet.”

Dagens bønn

Gud, vår tilflukt, du har skapt alle mennesker i ditt bilde. Vi ber deg: Vern oss mot vold og undertrykkelse, og la oss ikke selv bli årsak til urett og strid. La rettferdighet få råde blant oss og gi oss din fred, ved din Sønn Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den hellige ånd lever og råder, én sann Gud, fra evighet til evighet. Amen. 

Kommentar

Dagens bønn etablerer Gud som vår trygge base. En Gud som har skapt ALLE mennesker i sitt bilde. I salmevalget kan vi fokusere på det globale, det samlende perspektivet, eller vi kan se til det nære, det individuelle. Ønsker vi å fokusere på internasjonale relasjoner eller vold i hjemmet? Eller hvordan vi er gjort rettferdig for Gud ved Jesu død på korset? Det finnes mange spennende tilnærminger til temaet, og mange muligheter til å la salmevalget speile, underbygge, informere eller kontrastere. Jeg har tatt utgangspunkt i det globale felleskapet og ansvaret. Salmene skal belyse vår rolle i skaperverket og hjelpe oss i jakten på rettferdighet og fred.

Salmevalg

Salmer om fred og rettferdighet er lett. En god nerve og helhet i gudstjenesten derimot kan være utfordrende. Min første anbefaling er derfor å tenke kontekst; Hva er den røde tråden, hvem er målgruppen, hva slags uttrykk ønsker vi, hvilke ressurser har vi å spille på, osv. Bruk tilgjengelige verktøy, jobb tverrfaglig og bla i bøker. Sjekk ut moderne salmediktere som Janne Mark for inspirasjon. Hennes nattverdssalme «Igen berørt» har jeg selv tatt i bruk, selv om «Vi bærer mange med oss» nok ville blitt valgt denne dagen. Salmeboken har et eget underkapittel om rettferdighet og fred, under hoved-kapittelet «Mennesket i Guds verden». Inndelingene kan være nyttige, men også begrensende. Min foretrukne dåpssalme, «Du lyser din fred over barnet», står nemlig ikke under dåp.

Den uunngåelige salmen

738 – Noen må våke i verdens natt.Flott tekst og flott musikk. Lar oss vende oss til Gud for hjelp men gir oss også et tydelig ansvar og oppdrag.

Den uventede salmen

002 – Gud, ditt hjerte rommer hele verden.Det finnes skatter også i den digitale salmedatabasen. Her dreier det seg om felleskap; «Gud, ditt hjerte rommer HELE verden».

Den utfordrende salmen

726 – Menneske, du som har kunnskap.Her ønsket jeg meg en «se-deg-i-speilet»-salme. Og det finnes heldigvis. En mektig tekst som snakker direkte til oss mennesker som forvaltere.