6. søndag i åpenbaringstiden

Johanne J. Stafsnes, kantor og regionkonsulent i Ung kirkesang

Kort om kirkeårsdagen

6. søndag i åpenbaringstiden kommer kun når påsken er sen. Tekstene derimot kan også komme i treenighetstiden og da får de en litt annen betydning. I åpenbaringstiden brukes tekstene for å gi oss det fulle bildet av hvem Jesus er. 

Dagens bønn

Jesus Kristus, Guds Hellige, du kan vende gråt til jubel og sorg til glede. Vi ber deg: Gjør oss våkne, så vi søker ditt evige livs ord og aldri vender oss bort fra deg, du som med din Far og Den hellige ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet til evighet. Amen.

Kommentar

Fra å ha lest om hvem Jesus er, så kommer vi nå til hva Jesus gjorde for å vise hvem han er. I dagens bønn hører vi om han som kan vende gråt til jubel og sorg til glede. Både gråt og jubel, sorg og glede er følelser. Det å søke eller være tro mot inneholder også følelser, det er noe man ønsker og vil. Evangelietekstene til denne dagen avslutter med ”vi tror og vet at du er Guds Hellige”, ”Vær forberedt, dere også! For Menneskesønnen kommer i den time dere ikke venter det” og ”Han skal sende ut englene og samle sine utvalgte fra de fire verdenshjørner, fra jordens ytterste grense til himmelens ytterste grense.” Tekstene sier noe om at man enten vet, vil få vite eller vil bli overbevisst. Gud holder himmel og jord i sine hender, og han vil være der for å snu sorg til glede.

Salmevalg

Denne søndagen kan man velge å kjøre på med salmer fra åpenbaringskapitlet. Jeg valgte derimot å fokusere på det kristne håpet og Guds storhet og herlighet. Følelser, tro og håp mener jeg henger mye sammen. Som nattverdssalme kan 604 Jesus, livets sol og glede brukes med bakgrunn i trostematikken og at det som skjer ”skal åpenbares siden”. Som dåpssalme kan 593 Her e det et lite barn som kommer brukes. Troen om at Gud lyser opp for barna som kommer, at de ikke går seg vill. På en måte har man vendt tematikken til at det ikke er Jesus som kommer, men et barn som kommer til Jesus ”i ei kirke i en hellig dåp”.

Den uunngåelige salmen

102 – Vi skal se deg, Herre Jesus. En meningsfull salme som berører mange av temaene i tekstrekkene og dagens bønn.

Den uventede salmen

899 – Jeg tror på jordens forvandling. En salme som handler om den nye skapelsen og samtidig om å tro så skal du se. 

Den utfordrende salmen

288 – Himlane kan ikkje romme. En salme som går videre i tematikken, til å snakke om Gud som er den stødige hånden som kan leie oss videre i verden. Nå er det ikke kun vi som vet, vil få vite eller vil bli overbevisst, men vi ønsker at han skal gå ved siden av oss på veien dit.