Juledag

Bengt Norbakken, kantor i Gand menighet

Dagens bønn

Underfulle Gud, vi takker og lovpriser deg som lot Ordet bli menneske og ta bolig iblant oss. Vi ber deg: Vis oss den herlighet som stråler fram i din enbårne Sønn, så vi med englene og hele din kirke kan juble over frelsen i Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den hellige ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet til evighet. Amen.

Kommentar

Juledagens evangelium er et teologisk og litterært høydepunkt i Det nye testamentet. Det knytter sammen tid og evighet, skapelse og frelse, barn og guddom. Julenatt i Betlehem ser vi lyset fra Jesusbarnet som reflekteres i menneskenes øyne. Juledag synger vi derfor vår pris og lovsang til barnet og vår Frelser.

Salmevalg

Juledag er dagen for pris og lovsang – inkarnasjon og frelse – og salmene skal gjenspeile at vi synger med englene til vår Frelsers pris og ære. Samtidig vender vi blikket bort fra oss selv og forsøker å se sprengkraften og rekkevidden i julens budskap. Salmevalget bør derfor bære preg av englesangen og vår lovsangen – og ikke henge fast i julaftens preg: Vi hyller frelseren som kom til jord – vi går ikke til stallen og ser med undring på det lille barnet.

Den uunngåelige salmen

40 – Å, kom nå med lovsang. Dette er en av de mest jublende julesalmer. Teksten ligger nært Johannes-prologen, med sitater som «Sann Gud av opphav» og «Ordet ble kjød og bor i dag i blant oss».

Den uventede salmen

162 – Såkorn som dør i jorden. Velkjent salme til påske og nattverd, men som også knytter høytidene sammen og lar himmelens lovsang være gjennomgangstonen.

Den utfordrende salmen

36 – Her kommer dine arme små. Salmens tekst river oss ut av juleaftens romantiserte idyll, og plasser Kristi komme midt i verdens nød, fattigdom og maktkamper. Ofte oppfattet som en barnevennlig salme, men med en utfordrende tekst for alle.