21. søndag i treenighetstiden

Kristine Bekken Aschim, kapellan i Ringerike prosti

Kort om kirkeårsdagen

Vi møter tre velkjente og sterke evangelietekster med tematikk som kan bære flere søndager. Den første rekken tar for seg myndighetene som er satt inn for å opprettholde orden. Den andre rekken tar for seg ansvaret for de fattige, og den tredje rekken tar for seg ansvar for eiendeler og faren ved rikdom. Tidligere kom tilsvarende tekstrekker på 2.søndag etter pinse. Tore Kopperud gir denne søndagen overskriften «Rik i verden – rik i Gud». Harald Kaasa Hammer har satt som overordnet tema: «Vårt ansvar i samfunnet: for myndighetene, for de fattige, for det vi eier.» i sin bok, La tekstene tale.

Dagens bønn

Rettferdige Gud, du har skapt verden og åpenbart din gode vilje for oss. Vi ber deg: Fri oss fra uforstand og grådighet, så vi tar vare på ditt skaperverk og deler jordens rikdom med dem som lider nød, ved din Sønn Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den hellige ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet til evighet. Amen. 

Kommentar

Vi er gitt et ansvar. Et ansvar for Guds skaperverk. For jorden vi lever på og alt som lever på den. Vi er gitt ansvar for å ta vare på jorda og for å fordele alt det jorda gir oss. Vi er gitt et ansvar for hverandre. Tekstrekkene tar for seg vårt ansvar på ulike områder, og alt handler i bunn og grunn om hvordan vi forvalter ressursene på jorda vår. Det er dette det spisses inn til i Dagens bønn. En bønn til en Rettferdig Gud som har skapt en verden som gir oss alt det vi trenger, men som har gitt oss ansvaret for å ta vare på den og fordele ressursene. Dette er et stort og viktig ansvar og vi trenger stadig og minne oss selv på det. Samtidig kommer vi ofte til kort i møte med dette ansvaret, og det er det også viktig å erkjenne.

Salmevalg

Det finnes flere mulige innfallsvinkler når en skal velge salmer til denne søndagen. Temaer i salmene kan dreie seg rundt vårt ansvar for hverandre, Guds skaperverk og gode orden, fokus på rettferd eller bot og syndsbekjennelse, at vi ikke alltid strekker til. Det er mye fint å finne på disse temaene i følgende av kapitlene i salmeboka: «Forvalteransvar og ærefrykt for livet», «Rettferd og fred», «Kirken og det kristne fellesskapet» og «Hengivelse og etterfølgelse». Passende dåpssalme denne dagen: 590 – «En stor og mektig gave» og nattverdssalme: 601- «Som korn fra vide åkrer».

Den uunngåelige salmen

715 – Gud, du er rik. Denne salmen sier både noe om at Gud gir, og også noe om vårt ansvar for det som vi har fått av Gud.

Den uventede salmen

527 – Kristne, la oss søke sammen. Denne salmen kan fungere som menighetens svar, løsning på dagens utfordring. 

Den utfordrende salmen

719 – Vår Far, vi må bekjenne. I dagens tekster er det fokus på temaer som i seg selv er veldig utfordrende, og i møte med dette strekker vi ikke alltid til. Denne salmen setter ord på dette.