5. søndag i åpenbaringstiden

Bettina Eckbo, sokneprest i Eidskog og Vestmarka sokn 

Kort om kirkeårsdagen 

Inn i et nytt kalenderår møter det store spørsmålet oss i åpenbaringstiden: Hvem er dette barnet som ble født julenatt? Hvem var Jesus Kristus og hva betyr han for våre liv i dag? 

Pedagogisk lagt opp forsøker søndagene i åpenbaringstiden å svare på dette:
Hvordan åpenbares Jesu herlighet? 

1) Gjennom oppfyllelsen av profetiene fra Det gamle testamentet

2) Gjennom de mange vitnesbyrd som gis om hvem Jesus var (de tre vise menn, profeter, Johannes døperen, evangelisten Johannes og Paulus)

3) Gjennom de faktiske fortellingene fra Jesus liv hvor han åpenbarer sin herlighet (hans dåp, samtaler han hadde, hans undere og helbredelser som herre over sykdom og naturkrefter).  

Dagens bønn

Jesus Kristus, vår Frelser, du ser oss når vi er i nød og fare. Vi ber deg: Hjelp oss når livet trues, så vi kan stole på din makt, du som med din Far og Den hellige ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet til evighet. Amen.

Kommentar

Dette er en av de søndagene som både kan komme som 5. søndag i åpenbaringstiden eller som 25. søndag i treenighetstiden. Dette gjør en forskjell på hvilket fokus salmene vi velger skal ha. Dagens bønn lanserer temaet: «Jesus Kristus, vår Frelser, du ser oss når vi er i nød og fare.» Tematisk skal åpenbaringstiden ha fokus på Jesus (hvem han er). Han er den som kan hjelpe oss i nød og fare. Treenighetstiden har et litt annet fokus. Det er kirkeårets arbeidshalvår (i motsetning til festhalvåret fra advent til pinse) og skal i større grad handle om våre liv her – om livet i Guds rike, som Guds menighet og kirke. Fokuset er fremdeles på Jesus som vår hjelper i nød, men også om vår situasjon: «Hjelp oss når livet trues, så vi kan stole på din makt.» 

Salmevalg

Salmevalget denne søndagen kan ha stor variasjon. Første avveining handler om søndagen kommer i åpenbaringstiden eller treenighetstiden. Andre avveining handler billedbruken i de tre tekstrekkene. Til første rekke kan vi gjerne velge salmer som omhandler Abraham, solid tro og hjelp i nød. Til andre rekke er det fint å velge salmer som har det sammen hav/sjø-motivet som bibeltekstene berører. Til tredje rekke bør sykdom, nød, hjelp og takk til Gud berøres i salmevalget. 

Den uunngåelige salmen

99 – Jesus från Nasaret (til 5. søndag i åpenbaringstiden) 

309 – Lovsyng vår Herre (til begge søndager) 

Den uventede salmen

334 – Du er mi øy i havet. Denne kveldsbønnen lar oss kjenne på tryggheten midt i livets bølger. 

Den utfordrende salmen 

380 – Herre, du har reist meg opp. Denne salmen av Svein Ellingsen/Trond H. F. Kverno klarer å benevne sykdom og nød, samtidig som den er fylt av håp og livsmot. «Nye dager venter meg!». Midt i det vanskelige vi møter i livet, krever det mot å holde fast ved troen og håpet om Guds hjelp og bedre tider.