For kristen enhet

Lise Tostrup Setek, pensjonert prest. 

Kort om kirkeårsdagen

Åpenbaringstiden besvarer spørsmålet: Hvem er han som kalte seg Menneskesønnen, født på vår jord? Søndagen innleder :”Bønneuken for kristen enhet”, som har på den nordlige halvkule etter tradisjonen blitt holdt i slutten av januar hvert år. Disse dagene ble i 1908 foreslått av Paul Wattson fordi de ligger i tiden mellom festene for apostlene Peter og Paulus. På nettsiden for Norges kristne Råd blir det hvert  år publisert relevant materiale. I bunnen av arbeidet ligger arbeid for enhet gjennom hele året.La oss være fleksible med hensyn til dato. Materialet bør tilpasses bruk på lokalt nivå, ta hensyn til den økumeniske ramme. De som ønsker å be alene, kan finne hjelp i materialet til å konkretisere bønnen. Det kan gi trygghet å be sammen med kristne fra hele verden om at enheten i Kristi kirke må bli synlig.

Les mer om Bønneuke for kristen enhet på Norges Kristne Råds nettsider her

Dagens bønn

Gud, vår skaper, du byr oss å drikke av livets kilde. Vi ber deg: Gjør oss tørste etter det du vil gi oss, så vi tilber deg i ånd og sannhet ved din Sønn Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den hellige ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet til evighet. Amen.

Kommentar

Sentrale ord er: drikke –tørst; livets kilde. Vi lever i et land, med alltid nok friskt vann i springen, i stor kortrast til de bibelske landområder. Hva tørster vi efter; hva slags tørst vil Gud gi?  Salmene som benyttes bør ha felleskristen karakter. Man kan gjerne benytte en eller to salmer på engelsk, hvis man har invitert engelsktalende medkristne. I “Hymns in English, a selections of hymns from the Norwegian hymn book 2013” (HinE), finnes 95 numre som gir et mangfold av valgmuligheter. Det som peker på samholdet i den verdensvide kirke bør ha prioritet. 

Den unngåelige salmen

532 – Guds kirkes grunnvoll ene/The church´s one foundation. Dette er en økumenisk salme fremfor noen, begge språkformer i NoS 2013. 

Den uventede salmen

365 – Den botnlause kjelda er opna.

Den utfordrende salmen 

417 – Mer hellighet gi meg. Særlig vers 3, som er et bønnevers; 77 – Du Ord frå alle æver. En salme godt kjent fra den anglikanske tradisjon.