Pinseaften

Torstein Lalim, prost i Nedre Romerike prosti

Kort om kirkeårsdagen

Pinseaften er ingen stor høytidsdag i vår kirke, sammenlignet med Julaften, Nyttårsaften, Påskeaften og Allehelgensaften. Men for noen år siden ble det tatt et initiativ til å holde kirkene åpne på pinseaften og natt til første pinsedag, med jevnlige liturgiske samlinger og bønnefellesskap gjennom natten. Dette var levende og virksomt i noen år.

Dagens bønn 

Hellige Ånd, kom og rør ved våre hjerter, så din kirke kan fornyes i tro, håp og kjærlighet, ved Jesus Kristus, vår Herre, han som med deg og Faderen lever og råder, én sann Gud fra evighet til evighet. Amen.

Kommentar

Den «gamle» kollektbønnen hadde mer fokus på «levende vann»: «Herre Jesus Kristus, du har lovet å utruste din kirke med kraft fra det høye. «Vi ber deg: Fyll oss med din Hellige Ånd, så vi kan få ny styrke, tjene deg med glede og være kilder med levende vann i verden, du som med Faderen og Den Hellige Ånd lever og råder fra evighet og til evighet. I den gamle bønneboken er det også en egen høytidsbønn for pinseaften. Den er slik: Pris og ære være deg, Sannhetens Ånd, du vår talsmann, du som fra den første pinse inntil nå har oppholdt en kristen kirke på jorden og gitt oss å ha hjemme der. Vi ber deg, bli ikke trett av oss som så ofte har gjort deg sorg og vært gjenstridige mot ditt kall. Miskunn deg over oss i vår fattigdom og svakhet. Kom til oss, ta bolig i våre hjerter og gi oss del i din fylde. Riv oss ut av likegyldighet og verdslighet, vekk oss opp og vend oss om, skap i oss rene hjerter, og gi oss en ny og trofast ånd. Gjør Kristus levende for våre hjerter, og gjør hans menighet enig og sterk i hans kraft. Samle inn til ham et troens folk blant alle folkeslag på jorden. Gi din kirke menn og kvinner som i trofasthet og kjærlighet forkynner det evige evangelium, så Satans festninger brytes ned. Virk i hele din kirke og i alle menneskers hjerter, du livets Ånd, så pinsen må nå ut over hele jorden og skape den nye evige menneskehet til Faderens ære i Jesu Kristi navn.

Slike høytidsbønner ble gjerne lest i hjemmet, av hus-faderen i gammel norsk fromhetskultur.

Det er bare en tekstrekke på pinseaften. Fortellertekst er ikke satt opp. Evangelieteksten fra Johannes 7, 37 – 39 er beholdt i de nyeste tekstrekkene, mens de andre tekstene er byttet ut. GT teksten fra 2. Mosebok handler om pakten mellom Gud og Israelsfolket. Mens teksten fra efeser-brevet handler om fellesskapet mellom Kristus og menigheten, at dette skjer gjennom Ånden. Tidligere leste vi fra 1. Korinterbrev kapittel 12, om Åndens ulike nådegaver.

Salmevalg

Den uunngåelige salmen

226 «Kom regn fra det høye» vil være en meget sentral salme, som understreker sammenhengen mellom Ånd og (levende) vann

Den uventede salmen

224 «Kom Hellige Ånd, Herre Gud». En meget vakker salme, som har vært en del av ordinasjonsritualet for prester.

Den utfordrende salmen

584 I salmen «Det strøymer ei livselv av lukke» synger vi om Kristus som livets kilde.