Påskedag

Runar Foss Sjåstad, sokneprest i Lista menighet

Kort om kirkeårsdagen

Påskedag, Dominica resurrectionis, er desidert den viktigste dagen i kirkeåret. Kirken feirer Jesu oppstandelse fra døden. Dødens brodd er brutt. Livet har seiret. Kristus har seiret over dødens makt. Kirkene over den hele vide verden har høytidsgudstjeneste på påskedag. Over alt, på hundrevis av språk, lyder det på denne dagen: «Kristus har stått opp! Jesus er oppstanden, ja han er sannelig oppstanden». Disse glade og håpefulle toner fyller kirkerommene, og hjerterommene. Tro, håp og kjærligheten står dermed sentralt på påskedag. Kirken har derfor et nydelig budskap å formidle til en verden som inneholder alle kontraster og fargefasetter. Jesu oppstandelse fra de døde er historiens viktigste Guds åpenbaring.

Dagens bønn

Jesus Kristus, oppstandne Herre og Frelser, vi takker og lovpriser deg. Du har brutt dødens lenker og knust djevelens makt. Vi ber deg: Fyll hjertene våre med glede ved det levende håpet du har gitt oss, så vi som kvinnene ved graven kan vitne om din oppstandelse. du som med din Far og Den hellige ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.

Kommentar 

De fire bibelske evangelister forteller om det som tilsynelatende virket umulig og usannsynlig. De beretter på sine unike måter, og skildrer det umulige som ble mulig. Jesu oppstandelse. En kristen sannhet som gløder og brenner fortsatt i kirkens hjerte. Theofylaktos, ca.1050-1120, har sagt, sitat: «Deres hjerter brant, tent av ilden». 

Salmevalg

Salmevalget for påskedag bærer preg av glede, forventning, tro, håp og kjærlighet. Salmeskattene har en egen evne til å formidle og overlevere evangeliets gode nyheter. 

Er den unngåelige salmen

197 – Deg være ære. Denne kjente og kjære salmen, komponert av Georg Friedrich Handel, er unngåelig på påskedag. En salme som er sterk i sitt uttrykk både gjennom ord og toner. Den setter dagsordenen med det eksplisitte påskebudskapet den innehar. 

Den uventende salmen 

2 – Folkefrelsar. En adventssalme midt på selveste påskedag? Dette er en salme som trekker opp de store linjene i et frelsesperspektiv. Jesus er vår folkefrelsar, og med tyngdepunkt i vers 4 og vers 5 stråler påskens budskap tindrende klart.

Den utfordrende salmen

208 – Det var i soloppgangen. En salme som anerkjenner sorgen, angsten og nøden de første kristne måtte ha kjent på etter Jesu lidelse og død. Dette er en kontrastfull salme, som også uttrykker stor glede «Han selv er soloppgangen, han selv er verdens lys». Salmen synliggjør også kvinners likeverd, kvinnene var de første og fullverdige vitnene til Jesu oppstandelse.