Julenatt

Birte Nordahl, gateprest

Kort om kirkeårsdagen

Riene, fødselen, navlestrengen, gråten som livstegn, det levende spebarnet som utløser englekoret på julenatt; «Fred på jorden». Nattens fortelling om Gud som fødes inn i menneskers kår forbereder juledagsfesten og høytid. Vår bittelille Gud som avhengig av ivaretagelse, nærhet, næring, varme, trygghet. «Ære være Gud i det høyeste» synger vi med blikket rettet mot det laveste, det mest sårbare blant mennesker, det lille nyfødte barnet, ærbødig og på karnevalesk vis. På julenatt snus himmel og jord på hodet, og veves sammen i denne lille kroppen, i vår fellesmenneskelige erfaring av liv og avhengighet. 

Dagens bønn

Nådige Gud, du overga din Sønn som et nyfødt barn i menneskers hender. Vi ber deg: La oss som Maria og Josef få ta imot Jesus og elske ham trofast, han som med deg og Den hellige Ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet til evighet. Amen.

Kommentar

De fleste menigheter foregriper juledagsfeiringen på julaften. Og i mellom disse to gudstjenestene kommer julenatt. Det er likevel all grunn til å markere. For det er i natten Lyset fødes. I stillheten Ordet lyder. I en urolig tid at Fredsfyrsten kommer. Vi samles til englekorets løfter om fred. Og vi samles for å be om nåde til å få ta imot og om å få elske trofast. 

Salmevalg

Den uunngåelige salmen

I en alternativ julenattmesse kunne vi lest bibeltekstene og sunget vuggesanger, i beste lessons and carols stil. Vi kunne løftet frem denne dypkulturelle tradisjonen for å synge spebarnet til fred og ro i englekorets ånd. Vuggesangenes tekster og melodier er ofte bærere av visdom og spiritualitet, og vil kunne knytte kirketradisjoner sammen med folketoner eller mer populære varianter. Men holder vi oss til salmeboka, er det særlig tre salmer som både tekstlig og melodisk vil klinge godt på julenatt: 38 Mitt hjerte alltid vanker i Jesu føderom, 33 Det hev ei rose sprunge og 43 Stille natt. I tillegg vil det kunne være naturlig å gjøre englekoret (Gloria) sentralt, enten på salmeplass eller som liturgisk ledd. I tillegg er 56 En krybbe var vuggen og 71 Røster fra himlen bryter nattens fred, gode alternativer. 

Den uventede salmen

586 Fylt av glede, vers 1+ 3-4. 

Den utfordrende salmen

«…som om vi bar et barn varsomt på armen» Til Ungdommen kan med fordel synges på flere typer gudstjenester. Men på julenatt kan den i beste fall klinge som  et fellesmenneskelig beskyttelsesmanifest.