Mikkelsmess

David Scott Hamnes, seniorrådgiver, Kirkerådet

Om kirkeårsdagen

Feires som festdag 29. september (eller nærmeste søndag) til minne om erkeengelen Mikael. Handler om å kjempe den gode striden sammen, om englenes oppgaver og plass sammen med Kristus, og om Mikaels kamp mot ondskap. Mikael betyr «hvem er som Gud?», og i den jødiske englelæren er han og Gabriel de fremste blant syv erkeenglene. I Daniel er han englefyrste og Israels beskytter. I Åpenbaringen er Mikael den som leder englehærskaren som overvinner djevelen og hans engler. 

Dagens bønn

Evige Gud, himmelens og jordens Herre, du har engler og mennesker i din tjeneste. Vi takker deg fordi du sender dine budbærere for å vokte og verne oss mot ondskapens makter. Vi ber deg: Gi oss å stride troens gode strid, så vi etter dette liv får del i englenes lovsang i himmelen, ved din Sønn Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den hellige ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet til evighet. Amen.

Kommentar

Primstaven viser dagen med en vekt, Mikaels attributt, eller luren, englenes blåseinstrument. Vekten veier sjelene; noen kilder tolker Mikaels rettferdighet som Guds nåde, da han stedvis avbildes med en finger på vektskålen for at de som ikke har nok tyngde kan likevel få slippe inn i himmelen. I «Draumkvedet» omtales han som «St. saale Mikkjel» («sål» = sjel). Dagen ble avskaffet i Danmark-Norge i 1771, men ble likevel feiret lenge etterpå i Norge der de katolske tradisjoner satt godt. Datoen ble fristen for innhøsting (høstonna) og innhenting av buskap, derav navnet Mikaeli og buferdsdag. Hører under tekstrekkenes fokusområder Guds nådige hjelp, tilgivelse og møtet med Gud ved historiens slutt. Dette gir mange tema som påvirker salmevalg: relasjoner mellom mennesker og Gud, Guds nærvær og kjærlighet i mennesker, sakrifisiell lovprising til Guds ære samt å ta ansvar for sine handlinger. Vi har Guds engler med oss, vi kan ta ansvar for hverandre, våre handlinger, skaperverket og nedkjempe ondskap.

Salmevalg

Salmebokens kapittel «Mikkelsmess» viser tekster som utfordrer oss til bønn, tilbedelse og lovprisning; en av disse (258) oppfordrer til konkrete handlinger, som understrekes i dagens bønn. De to henvisninger (768 og 769) er kveldssalmer; det er for øvrig 79 salmer i N13 som nevner engler (se salmebok appen). Salmer som viser til handlinger, og som oppfordrer til å kjempe troens gode strid er særdeles passende. Beskyttelse av de svake, miljøivaretagelse og forvaltningstekster samt fellesskap er temaet for dagen, og som åpner opp for refleksjon over hva engler har å gjøre med oss.

Den uunngåelige salmen

260 – Det er Guds englers dag! Selv om salmen ikke nevner Mikael, er salmen tydelig forankret i englenes virke og betydning i våre liv. Siste strofe gjenklinger i all salmesang. 

Den uventede salmen

407 – Gud græt der kjærleik vik. Barnet som er krenket, som er så liten, er likevel størst i himmelen. Menneskesønnen er kommet for å berge det. Salmen er en oppfordring til den gode striden.

Den utfordrende salmen

263 – Å Gud for jord og alter. En salme som viser hva vi kan gjøre når vi innser at vi har fellesansvar. Det vi låner er en gave fra skapelsens gry. Det vi gjør krever alltid korreksjoner: før oss på felles vei!