2. søndag i treenighetstiden

Marta Axner Ims, Teol.Dr., sokneprest i Ringsaker

Kort om kirkeårsdagen

Vi er helt i begynnelsen av treenighetstiden, den kirkeårstid som favner hele det kristne liv. Og naturlig nok begynner vi, etter selve treenighetssøndag, med dåpen. På en måte er søndagen også en parallell til 2. søndag i åpenbaringstiden, som handler om Jesu dåp. Men nå er det altså vår dåp, og å leve i dåpen, som er søndagens tema.

Dagens bønn

Livgivende Gud, du har skapt oss til fellesskap med deg og født oss på ny av vann og Ånd. Vi ber deg: Bevar oss i dåpens nåde så vi kan leve som Jesu disipler, han som med deg og Den hellige ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet til evighet. Amen.

Kommentar

Mange menigheter har ofte dåp i gudstjenesten, og dåpen er tilstede i bevisstheten. Men sjansen er at vi også da mest betoner de motiver i relasjon til dåpen som oppleves mest naturlig i møte med dåpsfølgene. Min erfaring er at det er forundring over livet, å ta imot det lille barnet og Guds nåde og velsignelse som blir løftet frem. Ikke noe feil med noe av dette, men det finnes mange andre sentrale motiver å løfte frem. Denne søndag er en god anledning å preke over dåpen ut fra noen andre motiver, og i tillegg å synge noen av de dåpssalmer vi ellers sjelden velger.

I dagens bønn løftes både dåpens vann og ånd frem, og etterfølgelsen i å leve dåpen. Begge disse temaer er gode utgangspunkter. I de forskjellige tekstrekkene kommer flere sentrale dåpstekster som også åpner for noen motiver i dåpen: eksodus (2 Mos 14,15-22, rekke I); å dø og oppstå med Kristus (Rom 6,3-8, rekke III); likestillingen i dåpen (Gal 3,23-29, rekke II); å bli født på ny (Joh 3,1-13, rekke III) som alle gjerne kan brukes i preken.

Salmevalg

Denne søndag begynner vi i kapitlet for dåp i salmeboka, men blar forbi de mest brukte barnedåpssalmene, og benytter anledningen å synge noen av de andre dåpssalmene. Kanskje kan menigheten lære en eller to nye dåpssalmer og bredde hvilke salmer vi benytter som dåpssalme også andre søndager? Gudstjenesten kan gjerne begynne eller avsluttes med en treenighetssalme, for å godt plassere søndagen i treenighetstiden. Har man valgt å betone etterfølgelsen og å leve i dåpen, kan gjerne også salmer fra kapitlet Hengivelse og etterfølgelse brukes.

Den uunngåelige salmen

580 – Alltid vil jeg glad bekjenne: jeg er døpt i Jesu navn. Denne tar opp flere sentrale motiver, og særlig det å leve hele livet i dåpen. Den forutsetter heller ikke barnedåp, og er derfor god å bruke når andre temaer enn det nyfødte barnet skal belyses. Benytt eventuelt anledningen å synge den på alternativ melodi 233 (Kjærlighet er lysets kilde). 

Den uventede salmen

453 – Hör en källa rinner. En salme som gjør seg godt denne søndag. Med livets vann og ånden, og «i dess flöden gives bot mot döden» gir den en poetisk og symbolfylt kommentar til dåpstekstene. 

Den utfordrende salmen

184 – Farao nådde oss like ved stranden. En flott salme som klarer å sammenføye mange av de sentrale dåpsmotivene denne søndag. Denne burde stå som den uunngåelige salmen, men passer best de år man leser fra Eksodus.