Reformasjonsdagen

Geir Wiknes, sokneprest i Elverum

Kort om kirkeårsdagen

Reformasjonsdagen faller alltid på den 31.oktober, og markerer årsdagen for da Martin Luther i 1517 kunngjorde sine 95 teser mot romerkirkens avlatshandel. Dagen har blitt stående som begynnelsen på reformasjonen, på dreiningen vekk fra helgenene og de mange sakramenter som var viktig i middelalderen, og over på «Troen alene», «Skriften alene», «Kristus alene», «Nåden alene» og «Gud alene tilhører æren». Dagen falt på det som var Alle sjelers dag, og ble fulgt av Alle helgens dag. Nå er Allehelgensdag markert den første søndagen i november hvert år. Reformasjonsdagen 31. oktober ble grundig markert i 2017 i forbindelse med 500-årsdagen for Luthers teser, men det kan være grunn til å være bevisst denne dagen også i framtiden, særlig med blikk på de viktige hendelsene som fulgte. Her nevner jeg at i 1520 ble Luther bannlyst av paven i Roma, i 1522 var Det nye testamentet oversatt, i 1545 var hele bibelen på plass på tysk og i 1530 ble den Augsburgske konfesjon lagt frem. Det har skjedd mye i kirken, og de bør nevnes at Pave Frans besøkte Lund i Sverige i anledning reformasjonsjubileet, og at det på det økumeniske feltet har blitt nedlagt et stort arbeid slik at vi i dag har mer kontakt over konfesjonsgrensene enn noen gang før. Kan noen idéer fra reformasjonen om blant annet demokratisering og maktkritikk? 

Dagens bønn 

Trofaste Gud, du sendte oss evangeliet til frelse. Vi ber deg: Skap en levende tro i oss og gjør din kirke ny. La din nåde og sannhet bli forkynt for alle mennesker, inntil ditt rike blir fullendt ved Jesus Kristus, vår frelser, som med deg og Den hellige ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet til evighet. Amen. 

Kommentar

Reformasjonsdagen har kun én tekstrekke. Dagens bønn kunne med fordel blitt innledet med «Nådige Gud, …» osv., siden tekstene denne dagen har så klart fokus på nåden. Det er i stedet Gud som den handlende og givende vi møter i bønnen, og samtidig med et tydelig eskatologisk fokus i «inntil ditt rike blir fullendt» som peker oss i en litt annen retning enn både dagens tekster og historiens hendelser gjør. 

Salmevalg

Det er fullt mulig å gå til tekstenes tema for reformasjonsdagen, og understreke for eksempel nåde, tro, rettferdighet, Gud som trygghet, klippe og fast borg. Det kan også være verdt å huske de lange linjer, det som kom ut av reformasjonen slik vi ser det i dag og hva man kan takke for. Protesten kan også nevnes, mot urett og undertrykking som skjer i Guds navn.

Den uunngåelige 

108 – Vår Gud han er så fast en borg. Den absolutte reformasjonssalme, skrevet av Martin Luther og likevel aktuell som maktikritikk og påminnelse om at Gud gir oss alt vi trenger. Tidligere sto salmen under «Guds omsorg» men er nå flyttet til «Fastetiden». 

Den uventede

854 – No stig vår song. Edvars Hoems salme frå 2007 med melodi av Håkon Berge løfter en takk for jord, liv, menneskelig fellesskap og Kristi seier over døden

Den utfordrende

736 – Ikke ved makt. Salmen fra 1970 har flere sterke utsagn som går i dialog med noen destruktive gudsbilder og gir konstruktive alternativer. Samtidig forblir Gud den som handler.