Romjulssøndag

Silje Kristin Meisal, sokneprest i Sverresborg menighet

Kort om kirkeårsdagen

Romjulssøndagen er midt i mellom, og kan fort bli hverken det ene eller det andre, om vi ikke passer på. Den er mellom julaften og nyttårsaften. Den kommer etter en lang rekke tydelige dager i kirkeåret. Dager hvor det har vært enkelt å velge salmer, mye retning er allerede gitt, i alle forventninger og tradisjoner for adventstidens og julens helligdager. 

Har lufta nå gått ut av ballongen? Vi befinner oss fremdeles i juletiden, i lyset fra barnefødselen noen dager tidligere.  I mange menigheter er dette en dåpssøndag. Bruker vi da denne søndagen til å synge alle salmene vi ikke fikk de andre juledagene? Eller lar vi dagen stå i sin sammenheng, men også støtt for seg selv. Dette er tradisjonelt også tiden for de første juletrefestene, som er barnas fest, kanskje et motsvar til det som er et av søndagens tema; flukten for den hellige familie, og barnedrapene som kong Herodes gav ordre om. I mange mengiheter er romjulssøndagen også en dåpssøndag.

Dagens bønn

Nådige Gud, du lot din Sønn bli et sårbart menneske. Vi ber deg:Trøst oss som en barmhjertig mor. Vern alle som er på flukt og la oss se friheten og frelsen i Jesus Kristus, som med deg og Den hellige ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet til evighet. Amen.

Kommentar

Dagens bønn gir oss fire perspektiver inn i romjulssøndagen. Det sårbare mennesket, Gud som en barmhjertig forelder, mennesker på flukt, og friheten og frelsen i Jesus. Perspektivene henger nydelig sammen, og er hentet fra tekstene som tilhører denne søndagen. Maria og Josef som flykter med barnet sitt til Egypt, Simeons møte med det lille barnet i tempelet, og profeten Anna som forkynner om barnet. Tekstene kan også gi oss retning til å forkynne om en viderformidling, og en glede over barnet som er født. 

Salmevalg

Denne søndagen kan man både hente inn noen julesalmer, men også salmer om menneskeverd, om sårbarhet, og om Gud som ble menneske, slik som vi er. Denne søndagen kan man gjerne være innom flere kapitler i salmeboken; «jul», «trengsel og trøst», «Jesus, vår frelser», «Guds omsorg». Som dåpssalme ville jeg kanskje valgt Kari Bremnes sin «Her e det et lite barn som kommer» (593) , og som nattverdssalme «Vi bærer mange med oss» (NoS 615). 

Den uunngåelige salmen

36 – Her kommer Jesus dine små. Salmen som beholder julestemningen for oss, men tar oss videre inn i mysteriet om hvem dette barnet er, og om barnet som gir oss frihet og frelse. 

Den uventede salmen

479 – Fordi han kom og var som morgenrøden (Håpstango)En salme som gir håp for dem av oss som er fanget, som lengter, som er på flukt. 

Den utfordrende salmen

72 – Vem har tänt den stjärnan. En annen sjanger enn mange er vant til, men som på godt vis ivaretar perspektivet om foreldre som holder et nyfødt barn i sine hender, og undrer seg over hvem dette lille barnet er, og de gode ønskene man har for sitt barn.