Palmesøndag

Lars Martin Dahl, sokneprest i Gamlebyen og Grønland menighet

Kort om kirkeårsdagen

Palmesøndag er en kirkeårsdag med sterke og lange tradisjoner. Dagen gir anledning til å både hylle Kristus som konge og til å kjenne på hans kommende lidelse.

Dagens bønn

Jesus Kristus, ydmyke konge, du kom til oss, fornedret og fattig. Vi ber deg: Forson oss med Gud og med hverandre. Lær oss å gi avkall på vårt eget og følge deg, du som med din Far og Den hellige ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet til evighet. Amen.

Kommentarer

Palmesøndag innleder «Den stille uke» og preger bybildet i byer verden over i det gudstjenestefeirende forlater kirker med palmekors, palmegrener eller lokale kvister som skal symboliserer palmegrenene folket kastet ned foran Jesus i Jerusalem. Den norske feiringen er i nyere tid preget av glede og hyllingsrop. Gudstjenester får ofte et barnlig og, til og med, et dyrisk preg i det esler blir tauet oppover kirkegulvet. Tidligere var palmesøndag preget av en langt sobrere stemning og det var vanlig å lese lidelseshistorien på palmesøndag, onsdag i Den stille uke og på Langfredag. Palmesøndag er en del av fasten! Menighetens Hosianna-rop gir oss både del i folkets jubelrop, men også i folkets «Korsfest, korsfest!» Det er det samme folket som hyller og korsfester. Klarest er det i Johannes’ evangelium: først rir Jesus inn i Jerusalem, deretter taler han om sin død og sier: «Nå er min sjel fylt av angst.» Palmesøndag er dagen den angstfulle blir hyllet som konge av en forsamling som lovpriser ham som kongen de vil ha, men ikke kongen de skal få. 

Salmeforslag

Den uunngåelige salmen

149 – Hosianna! Syng for Jesus. En salme med en glad og til dels barnlig melodi og med en tekst som inneholder begge sider av palmesøndagens drama.

Den uventede salmen

132 – Her ser jeg et tålmodig lam som seg til døden skynder. En salme som inneholder flere av pasjonstidens elementer og som kan fungere godt for å knyttet kongen til lammet og lidelsen til seieren uten å feire oppstandelsen på forskudd. 

Den utfordrende salmen

466 – Sorgen og gleden de vandrer til hope. Det angstfulle og eksistensielle drama Jesus opplever i dagens evangelietekst er, om ikke i hendelsesforløp, noe mange mennesker opplever. Livet er skjørt og sorg og glede vandrer i hope. Salmeteksten knytter menneskets vandring til lidelsesveien Kristus gikk. Salmen kan også synges på melodi 467.