3. søndag i fastetiden

Jens Bjelland Grønvold, rådgiver i Kirkerådet

Om dagen

Fastetida er en annerledes forberedelsestid enn advent. I advent forbereder vi oss på en start, i fastetida til et klimaks. Vi venter et kosmisk slag mellom ondt og godt, mellom død og liv. Derfor har søndagene i fastetida preg av kamp mot djevelen, ånder og fristelser. Vi forbereder oss til den stille uka ved å vende oss mot styggen på ryggen i våre egne liv. Husk at det hebraiske ha-satan betyr motstanderen. Tekstene til denne tida ble tradisjonelt brukt til å forberede dem som skulle døpes i påska. Menneskets potensiale til å gjøre godt og ondt og kampen vi alle står i, om å velge den gode del, går derfor igjen i salmeforslagene. I denne kampen er det eneste som gir mening, å knytte oss tettere til Gud. Tanken om at fastetida handler om å oppgi noe for å fokusere mer på Gud, er ikke gal i seg selv – den er bare litt grunn. For årsaken til at vi i fastetida klamrer oss til vår frelser, er at vi først våger å se i øynene det som plager oss. Håper er at vi kommer oss gjennom en slik tid med fornyet tillit til Gud og klarere skinn fra lyset i oss. 

Dagens bønn

Allmektige Gud,du overvinner ondskapen. Vi ber deg: Vern oss mot det onde og sett oss fri, så vi kan leve som lysets barn, ved din Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den hellige ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet til evighet. Amen. 

Kommentar

Dagens bønn speiler at det onde er noe som kommer til oss utenfra, noe vi må vernes fra, mens det gode i oss kommer innenfra. Ondskapen i Bibelen oppsøker oss, slik djevelen kommer til Jesus i ødemarken, slik åndene Jesus driver ut har inntatt sine ofre. Kimen til det gode er internalisert i oss, som gudbilledlighet. Lovens krav er skrevet i deres hjerter, skrev Paulus om hedningene. Vi ber Gud fri oss fra ondskapen som hvisker i våre ører, så lyset i oss kan fortrenge mørket som presser på.    

Salmevalg

Det er få av salmene i salmebokas kapittel om fastetida som treffer meg særlig. Unntaket er den første, nr 108. Et bedre sted å lete er salmene om hengivelse og etterfølgelse (nr 408-439), der vi blant annet finner 415 Alltid freidig når du går, som passer strålende i fastetida. En fin dåpssalme denne dagen er Kari Bremnes’ 593 Her e det et lite barn som kommer, med sitt andrevers om lyset som må skinne for barnet. Også 582 Milde Jesus, dine hender passer fint, med sitt tredjevers om farene ute i verden. Av nattverdsalmene anbefales 618 Vi er et folk på vandring, da fastetida kan sees på som en vandring mot Jerusalem, kors, død og oppstandelse, en parallell til våre liv som en vandring mot det salige livets land

Den uunngåelige salmen

108 Vår Gud han er så fast en borg. Denne salmen er for meg den ultimate salmen denne dagen, og vers 3 er som en 1500-tallsversjon av Onkl Ps hitlåt Styggen på ryggen fra 2014.

Den uventede salmen

Midt i mørket – Marthe Wang. Denne salmen tar for seg mørket et menneske kan befinne seg i, og henvender seg til Gud for å få retning og finne tilbake til lyset. Den ble utgitt på plata De umulige av Kirkelig Kulturverksted. https://kfuk-kfum.no/om-oss/nyheter/tt15-laat-og-salme 

Den utfordrende salmen

144 Du låg skjelvande av angst på kne. En salme som utfordrer oss til å se på våre egne svik. Hvis man tenker at fastetida har en progresjon fra erkjennelse til omvendelse, er dette salmen for oss som vil erkjenne vår tilkortkommenhet og vende oss til Gud.