3. søndag i åpenbaringstiden

Anne Marit Riste, sokneprest i Sandøy / seniorprest Molde domprosti.

Kort om dagen

Vi er i åpenbaringstiden. Fokus er på Jesus, hvem han er, hans identitet. Jesus er Gud. Dette er en søndag med lange linjer: Skapelse – nyskapelse – fullendelse. Frelsen knyttes til skapelsen. Den nye pakt knyttes til den gamle pakt. Bryllupet, festen, tørsten, kilden, vannet, vinen, det å drikke er viktige motiver, eller metaforer. Gjennomgående tema er det uventede, overraskende. Og også overskuddet, overfloden. Og det er gledesfylt.

Når påsken faller svært tidlig blir denne søndagen til 27.søndag i treenighetstiden, og dermed den nest siste søndagen i kirkeåret. Kanskje det da vil være naturlig å understreke f.eks. det eskjatologiske perspektivet mer og gi dagen et litt annet preg, med andre salmer. 

Dagens bønn

Gud, vår skaper, du byr oss å drikke av livets kilde. Vi ber deg: Gjør oss tørste etter det du vil gi oss, så vi tilber deg i ånd og sannhet ved din Sønn Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den hellige ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet til evighet. Amen. 

Kommentar

Motivene tørst, kilde og det å drikke finner vi igjen i dagens bønn. Gud er den som gir oss livet og frelsen. Livets kilde er hos Gud. Det er utgangspunktet. Dernest ber vi for vår egen tørst. Vi ber om Guds hjelp til å rette tørsten vår mot Gud og ta til oss av det Gud vil gi oss, drikke av livets kilde. I alle fall de to første tekstrekkene gir kjøtt på beina når det gjelder hva menneskets tørst består i: Jesus møter oss der det brenner mest: i vår livstørst og i vår kjærlighetslengsel. Frelse er liv. Frelse er kjærlighet og fellesskap. Dette kan være en dag for å understreke forholdet mellom Gud og menneske som en gjensidig kjærlighetsrelasjon. Vi yter ikke dagen rettferdighet om vi kun kretser rundt menneskets savn og behov og lengsler. Dette er en dag med store perspektiver. Og startpunktet er hos Gud. 

Salmevalg

De mest opplagte kapitlene å lete etter salmer tenker jeg er: Jesus, vår frelser / Lovsang, takk og tilbedelse / Nattverd / Undring og lengsel / Det kristne håpet. Likevel er bare ett av mine salmeforslag fra et av disse kapitlene. Denne dagen er så rik – så her er mye mulig!

Den uunngåelige salmen

678 – Vi rekker våre hender frem. Den første salmen jeg tenker på til denne dagen. Godt kjent salme, som mange er glade i. Får fint frem både Gud som giver og mennesket som forventningsfull mottaker av det Gud gir.

Den uventede salmen

304 – Når heile verda syng mot Gud. Ikke et opplagt valg. Men her har vi det store perspektivet: Kanskje en hjelp til å se frelsen som nyskapelse av det skapte. Her har vi dessuten kjærligheten. Og vi har lovsangen.

Den utfordrende salmen

365 – Den botnlause kjelda er opna. Utfordrende fordi tekst og melodi vil være ukjent for de fleste. Kanskje også utfordrende innholdsmessig for noen. Men salmen er midt inn i det som er denne søndagens anliggende: Det er Jesus som åpner livets kilde for oss.