Julaften

Fredrik Saxegaard, praktikumsleder MF

Kort om julaftensgudstjenesten

Det er få gudstjenester der premissene og forventningene er så sterke og tydelige som den vi feirer på julaften. Så, det beste for presten er å ikke stå i veien; ikke tenke at mine påfunn, homiletiske som liturgiske, er nødvendige for at dette skal lykkes. Men derimot prøve å gjøre seg sårbar for det sårbare bak alt glitteret og alle bunadsskjortene. 

Kopperud mener å ha hørt at den første julaftensgudstjenesten ble feiret i Kristiania i 1875, og da som en barnegudstjeneste. Den må ha truffet noe, ikke bare fordi gudstjenesten etter hvert ble den best besøkte, men også fordi den har vært med på den «fremskyvningen» av julefeiringen vi har sett de siste årene. 

Dagens bønn

Kjære Gud, du sendte dine engler til Betlehemsmarkene julenatt. Vi ber deg: Lys for oss i mørket og la oss som gjeterne finne veien til vår frelser Jesus Kristus, som med deg og Den hellige ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet til evighet. Amen. 

Kommentar

Dagens bønn knytter an til juleevangeliets karakterer og plot. Selv om det er å foregripe synes jeg det kan være fint å koble inn også vismennene i forkynnelsen, fordi de to gruppene på sett og vis representerer mangfoldet og motsetningene i menneskelivet: Den ene gruppa er rett ved, den andre kommer fra det fjerne. Den ene gruppa er fattig og hverdagslig, den andre rik og eksotisk. Den ene gruppa vet ikke om de våger seg helt inn til barnet, den andre gruppa er i tvil om de vil bøye seg ned i et så fattigslig kvarter. 

Salmevalg

Det er ikke mye å si om salmene denne dagen. Det gir seg selv hvilket kapittel i salmeboken vi velger fra, så spørsmålet blir mest hvilke som får være med denne gangen. 

Den uunngåelige salmen

48 – Deilig er jorden. Uansett hva du gjør som prest og kantor julaften: Ikke dropp «Deillig er jorden». Vennlig hilsen en som har prøvd. 

Den uventede og utfordrende salmen

738 – Noen må våke i verdens natt. Jeg vet ikke om jeg ville gjort det, eller om det er naturlig eller vil fungere. Men når redaktøren først ba om det: «Noen må våke i verdens natt» har en tekst som står godt til julenattens sårbare balanse mellom jubel og fortvilelse. Og det er også noe med melodien som kan klaffe. Men, jeg ville da hatt noen gode musikere med, og kanskje en forsanger på første vers.