15. søndag i treenighetstiden

Ingrid Spikkeland, sokneprest i Talvik

Kort om kirkeårsdagen

Vi er litt over halvveis i treenighetstiden, den lengste perioden i vårt kirkeår. En tid hvor vi på ny kan oppdage det spesielle i det alminnelige. Treenighetstiden handler om vårt kristne liv, og vårt forhold til Gud og til hverandre. 

Dagens bønn

Trofaste Gud, du elsker oss som en kjærlig mor og far. Vi ber deg: Lær oss å lytte til dine ord, så vi blir rike på innsikt og kjærlighet, ved din Sønn Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den hellige ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet til evighet. Amen.

Kommentar

I dagens bønn er det Guds kjærlighet til oss som står i hovedfokus. Gud som elsker oss som en kjærlig mor og far. Ordet for Guds kjærlighet på gresk, Agape, er naturlig å trekke frem på en dag som dette. Altså, ikke den romantiske kjærligheten, men den selvoppofrende kjærligheten som er lite brukt andre steder enn i det nye testamentet. For det handler om den kjærlighet, den omsorg som Gud gir oss, og vårt forhold til ham. Det handler også om hvordan vi forvalter denne kjærligheten som vi får fra Gud, altså nestekjærlighet i praksis.  

Salmevalg

Det er et par kapitler i salmeboka som man fort tyr til på en dag som dette. Både kapittelet «Guds omsorg», og det som heter «hengivelse og etterfølgelse» kan være gode å hendende seg til. Er det dåp i gudstjenesten kan salme nummer 582, milde Jesus dine hender, kan passe veldig godt. Her er det både fokus på Guds kjærlighet og omsorg for oss mennesker. Den åpner også opp for et samisk innslag, med en flott nordsamisk oversettelse. Til nattverd er 620 Hellige mysterium veldig fin og naturlig å bruke denne dagen. Den knytter Guds kjærlighet til Jesu død på korset på en nydelig måte. 

Den uunngåelige salmen 

543 – Vi kommer til deg i bønn, du vår Far. Denne salmen er ikke til å unngå, spør du meg. Den bringer inn håp, fred, fellesskap, Guds kjærlighet og nestekjærlighet; alt like relevant til denne dagen.

Den uventede salmen 

381 – Takk at du tok mine byrder. Denne salmen snakker så tydelig om hva Gud har gjort for menneskene, at han, i kjærlighet, tok min skyld på seg. Det passer også veldig godt å kunne takke for hva hans kjærlighetshandling faktisk betyr for oss.

Den utfordrende salmen 

452 – Du som styre straum og vind. Denne salmen handler om tro og tvil, men også like mye om Guds omsorg og trygghet i stormen. Det å ha tillit til at Guds kjærlighet ikke nødvendigvis er at alt skal bli slik som jeg vil, men at han vet hva som er best for meg.