2. påskedag

Sabine Kjølsvik, prostiprest i Stiklestad

Kort om kirkeårsdagen

2. påskedags tema er møtet med den Oppstandne. Eksegetene deler oppstandelsesvitnene i to grupper. Den første gruppen er kvinnene ved den tomme graven. De holder til i Jerusalem, og står i sentrum 1. Påskedag. Den andre gruppen er mennene som møter den oppstandne. Dette skjer «hjemme» i Galilea og på vandringen til Emmaus, en drøy mil nordvest for Jerusalem. Disse to gruppene er ikke like, og det er av betydning for vår forståelse av oppstandelsen at den har flere og ulike vitner. Mens 1. Påskedags vitner preges av frykt og store følelser, er 2. påskedags fortellinger mer «hverdagslige». Jesus vandrer sammen med sine venner. Han spiser. Står ved stranden og ordner med bål og mat. Snakker med disiplene sine. Gir dem oppdrag og gjøremål. Og nettopp her, finner vi 2. påskedags kjerne og identitet. Den oppstandne Jesus Kristus er oss nær i hverdagen vår. Det nye livet bryter inn i det hverdagslige, alminnelige livet. Nå starter vandringen ut i verden og gjennom livet.

Dagens bønn

Oppstandne Frelser, Jesus Kristus du viste deg for mennesker som var blindet av sorg. Vi ber deg: Kall oss ved navn, bryt brødet og skjenk vinen, så vi kan gjenkjenne deg og juble over at du lever og er midt iblant oss, du som med din Far og Den hellige ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet til evighet. Amen.

Kommentar

Dagens bønn knytter særlig an til 1. rekkes evangelietekst om Emmaus-vandrerne, og til dagens teologiske hovedpoeng, at vi gjenkjenner den oppstandne i det alminnelige, hverdagslige livet. Jesus ordner med mat, bryter brød og skjenker vin. Og nettopp her, i det hverdagslige, menneskelige, bryter gudstjenesten, liturgien og det nye liv inn. Den oppstandne Jesus Kristus gjør brødet og vinen til gudstjeneste og til en forsmak på det evige liv.

Salmevalg

Salmene hentes fra påsketiden. I tillegg er Pilegrimsmotivet særlig godt egnet denne dagen, om Guds folk som er på vandring sammen med Jesus, enten det er som Emmaus-vandrerne, eller det er gjennom livet som sådan.

Den uunngåelige salmen

203 – De trodde at Jesus var borte.

Den uventede salmen

618 – Vi er et folk på vandring.

Den utfordrende salmen

270 – Hen over jord et pilgrimstog så stille skrider frem.