22. søndag i treenighetstiden

Andreas Ihlang Berg, stipendiat, Universitetet i Oslo

Kort om dagen

22. søndag i treenighetstiden forbereder oss til Kristi kongedag og Domssøndag. Dagen formaner oss til å følge vårt kall som kristne med et krav om oppriktighet i hjerte, munn og handling. Første rekke fokuserer på ordets handling som et resultat av hjertets tro. Andre rekke fokuserer på Kristus som verdens lys. Tredje rekke fokuserer på vårt diakonale ansvar som et resultat av troen.

Dagens bønn

Hellige Gud, livets kilde, du har skapt verden ved ditt ord. vi ber deg: Lær oss å leve som lysets barn, så vi ikke krenker deg eller vår neste, men viser barmhjertighet i ord og handling, ved din Sønn Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den hellige ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet til evighet. Amen.

Kommentar

Den teologiske hovedtanken bak tekstutvalget viser hvordan våre tanker og handlinger ikke bare er knyttet til oss selv, men til vår neste og til Gud, hvor våre ord og handlinger skal komme som følge av tro og ikke som et mål for tro. Troen skal være den drivende kraft i våre handlinger som kristne og som medmennesker i samfunnet. Dette kommer kanskje best til uttrykk i fortellingen om den barmhjertige samaritan, som handler fordi det er rett og ikke fordi det påkreves av ham. Dette knyttes til Kristus som verdens lys hvor vårt blikk skal være rettet mot ham og videre hvordan vi gjennom å følge Kristus blir det gode treet som bærer god frukt fra vårt indre.

Salmevalg

I vår salmetradisjon har vi mange tekster å velge blant som kan passe som refleksjon rundt vår indre tro som et uttrykk får vår ytre kjærlighet og handling i verden. Salme 582, Milde Jesus, som dåpssalme er et godt utgangspunkt for å starte gudstjenesten med et frampek mot våre liv i den kristne tro. Videre kan frukttreet i Matteusevangeliet knyttes til vintreet i nattverden, her er salme 609, Å fikk jeg kun være den minste kvist, en god måte å binde nattverd og evangelieteksten sammen. 

Den uunngåelige salmen

664 – Kom du Guds kjærleik, kom! Denne salmen knytter alle elementene av dagens formaning om handling i kraft av kjærlighet som et indre driv. Spesielt reflekteres dette i tredje vers som begynner: «Gjer heilag kjærleiks makt til all mi ytre drakt». Ut fra det er kallet vårt ikke bare knyttet til en handling, men en handling som et resultat av Guds kjærlighet.

Den uventede salmen

226 – Kom regn fra det høye. Selv om dagens tekster fokuserer på vår indre tro og vår handling i verden, passer denne teksten til å reflektere hvordan Guds virke gjennom Den Hellige Ånd, skal få verden til å blomstre med vår tro.

Den utfordrende salmen

726 – Menneske, du som har kunnskap, er en salme som oppfordrer oss til å handle slik Gud kaller oss gjennom troen. Denne er relevant fordi den understreker vårt felles ansvar som menighet i verden og ikke kun som troende individer overfor Gud.