Skjærtorsdag

Annette Dreyer, kapellan i Ellingsrud og Furuset menighet

Kort om kirkeårsdagen 

På Skjærtorsdag flyttes fokalpunktet fra folkemengdens hosiannarop til Jesus og disippel-kretsen. Palmesøndagstekstene med fortellingene om Lasarus som vekkes opp fra de døde, kvinnen som vasket Jesu føtter og inntoget i Jerusalem er på mange måter «suksessfortellinger». Skjærtorsdag med fotvasking, innstiftelse av nattverden, utleveringen av Jesus, og Peters og Judas’ svik står i kontrast til suksessfortellingene. Med Skjærtorsdag innledes Triduum, og en tydeliggjøring av at Skjærtorsdag, Langfredag og Påskenatt henger uløselig sammen kan være på sin plass. 

Dagens bønn

Herre Jesus Kristus, du ga deg selv til soning for våre synder og innbyr oss til ditt hellige måltid. Vi ber deg: Forén oss med deg i brødet og vinen. Vær nær oss selv når vi svikter, og la oss med hele din kirke samles hos deg i ditt fullendte rike, du som med din Far og Den hellige ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet til evighet. Amen.

Kommentar

Dagens bønn sier noe om hvem Jesus er, og hvem mennesket er. Jesus er den som gir seg selv til soning for våre synder, og som inviterer til måltidsfellesskap med dem rundt seg. Jesus er den som forener, og den som er nær – selv når mennesket svikter. Mennesket, på sin side, er den som trenger å bli forsonet, og den som trenger nærvær. Bønnen om at Jesus skal være nær selv når vi svikter, har som utgangspunkt at Gud vil la nåde gå for rett, også når sviket er stort. Dette er Skjærtorsdags evangelium: at også svikerne får del i fellesskapet! I tekstrekkene som omhandler nattverden peker fellesskapet utover seg selv, og inn i en framtid der Jesus er tilstede i brødet og vinen. Merk at tekstene ikke angir noen kriterier for å delta i nattverdsfeiringen. Alle som er tilstede mottar brød og vin. Også de som bare timer senere skal svikte. I rekken som omhandler fotvaskingen, viser Jesus andre sider av fellesskapet. Å følge ham, innebærer å frasi seg makt og å stå i tjeneste for andre. Når Jesus vasker disiplenes føtter, understrekes det radikale i Jesu budskap om at herren skal være alles tjener. Kjærlighetens vei går gjennom å tjene. 

Salmevalg

Til temaer som soning, fellesskap, nattverd, tjeneste (fotvasking), svik og avmakt, kan det i tillegg til å bruke salmer fra Skjærtorsdagskapitlet, være mye å hente i kapitlene om nattverd, bot og omvendelse og forvalteransvar og ærefrykt for livet. Salmene kan gjerne kontrastere hverandre for å få frem Skjærtorsdags mysterium: at herren blir en tjener, at han som er født før alle tider nå skal møte lidelse og død. 

Den uunngåelige salmen

153 – Til Lammets måltid får vi gå. Påskefortellingen knyttes sammen med frelseshistorien og sakramentene, og viser sammenhengen mellom Jesu korsfestelse, død og oppstandelse med dåpen og nattverden.

Den uventede salmen

620 – Hellige mysterium. Melodien, basert på en filippinsk folketone, bryter med manges forventning om mollstemte alvorlige salmer på denne dagen. Salmen er en gledessang i takknemlighet over at vi møter Jesus når vi bryter brødet og drikker vinen.  

Den utfordrende salmen

729 – Kvar er du, Gud? Gud identifiserer seg med dem som lider. Den som vil søke Kristus må dermed lete nettopp der.