8. søndag i treenighetstiden

Espen Andreas Hasle, sokneprest i Manglerud

Kort om kirkeårsdagen

Treenighetstiden er tiden for vekst og fokus på hva det vil si å følge etter Jesus. Søndagen er nykomponert med de nye tekstrekkene, tidligere var deler av Markus 12 prekentekst 24. søndag etter pinse. Kopperud kaller denne «Øvrighetens søndag» eller «Offersøndagen». Nå er dagen skrudd enda et hakk mer til mot givertjeneste og forvaltning av penger, noe også dagens bønn tydelig henter fram. Men legg merke til 3dje rekkes tekster, som løfter dagen over i et større perspektiv av å søke innsikt og dømmekraft og å elske Gud og vår neste som oss selv.  

Dagens bønn 

Nådige Gud, du har gitt oss budet om å elske deg og vår neste. Vi ber deg: Gjør oss gavmilde, så vi ikke samler skatter for oss selv, men deler dine gaver med vår neste, ved din Sønn Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den hellige ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet til evighet. Amen.

Kommentar

Jesus snakker overraskende mye om penger og forbruk, og noen av disse tekstene preger denne dagen. Går det an å være norsk med god samvittighet? I et globalt perspektiv bør det spørsmålet stilles. Verdens ressurser er ekstremt urettferdig fordelt. Men dagen kan også vinkles mot individet. Både Dagens bønn og særlig tekstene til 1. rekke går inn på den enkeltes sinnelag. Spørsmålet blir hvor vi har fokus? På det å tjene Gud eller på penger og velstand? Målet for livet er å elske Gud og elske vår neste, ikke å karre til oss selv. 

Salmevalg

Kapitlene «Kjærlighet og tjeneste», «Forvalteransvar og ærefrykt for livet» og «Rettferd og fred» er svært naturlige kapitler i salmeboken denne dagen. Kanskje til og med «666 Å leva det er å elska» kan hentes fram? En klassiker i noen miljøer, med en tekst som går rett inn i første rekkes prekentekst er Solveig Leithaugs «Redd for sterke ord» (https://butikk.acta.as/redd-for-sterke-ord-pdf.html). Ellers er det overraskende få norske salmer som direkte siterer det dobbelte kjærlighetsbud. «155 Jesus Kristus er vår frelse» er en mulighet, hvis man kommer så langt som siste vers. Hvis vi derimot vender oss til Danmark har Iben Krogsdal opptil flere gode som gjerne kan synges med norsk uttale. Se for eksempel «Du skal elske af hele dit hjerte» (https://www.salmedatabasen.dk/salme/du-skal-elske-af-hele-dit-hjerte/id1107 Krever abonnement på salmedatabasen.dk, men det bør i grunn alle ha uansett.) eller «Du skal elske din næste som dig selv» (https://www.salmedatabasen.dk/salme/du-skal-elske-din-naeste-som-dig-selv/id1413)

Den uunngåelige salmen 

263 Å Gud for jord og alter

G. K. Chestertons sterke og utfordrende salme, som i Per Lønnings oversettelse har blitt enda tydeligere i sitt knusende oppgjør med profitt og overflod,  passer særlig godt denne dagen. 

Den uventede salmen

«173 Hill deg, Frelser og forsoner» er i utgangspunktet en påskesalme, men vers 7 passer særlig godt denne dagen, spesielt i tredje tekstrekke, eller hvis predikanten fokuserer på det å velge Gud (og ikke Mammon). 

Den utfordrende salmen

Selvsagt må vi la oss utfordre av en av den danske salmedikter Hans Anker Jørgensens salmer denne dagen. Mest nærliggende er «Alt kommer væltende» (http://www.salmeanker.dk/salmer-viser/alt-kommer-vaeltende/)